forex.pm forex forum binary options trade - Forex - Ajantasainen lainsäädäntö.
  • Welcome to forex.pm forex forum binary options trade. Please login or sign up.
 

Ajantasainen lainsäädäntö.

Started by admin, May 12, 2020, 07:29 am

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

admin

Ajantasainen lainsäädäntö.
Arvopaperitilastot.
Säädöksiä seurattu SDK 994/2019 saakka (julkaistu 26.9.2019).
Päivitetyt säädöstekstit, joissa lakiin tai asetukseen tehdyt muutokset sisältyvät säädöstekstiin.
BIS:n valuutta- ja OTC-johdannaismarkkinakysely 2019.
Näillä sivuilla kuvataan Suomen osakemarkkinoita, valtion viitelainojen liikkeeseenlaskuja ja jälkimarkkinakauppoja sekä joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuja ja liikkeessä olevia määriä Suomessa.
Suomen valuuttakaupan päivävaihdon pieneneminen selittyy lähes täysin valuutanvaihtosopimuskaupan (FX swaps) supistumisella. Swapien osuus oli kuitenkin edelleen suurin kaikista instrumenteista ja swapit kattoivat 79 % Suomessa toimivien rahoituslaitosten käymästä valuuttakaupasta. Päivän kurssiin (spot-kurssi) käytävät spot-kaupat kattoivat 11 %, termiinit 6 % ja OTC-valuuttaoptiot 4 % Suomen valuuttamarkkinoista. Valuutanvaihtosopimukset ovat myös globaalisti suurin valuuttakaupan instrumenttiluokka.
Globaalin valuuttakaupan keskeisimmät markkinapaikat ovat entiseen tapaan Iso-Britannia ja Yhdysvallat, ja viiden suurimman joukkoon mahtuu näiden rinnalla Hongkong, Singapore sekä Japani. Globaalia keskiarvoa voimakkaammin markkinat kasvoivat Isossa-Britanniassa sekä Hongkongissa. Huhtikuussa 2019 käydystä globaalista valuuttakaupasta Ison-Britannian osuus oli 43 %.
Suomessa toimivien rahoituslaitosten käymän valuuttakaupan päivävaihto oli huhtikuussa 2019 pienimmillään sitten vuoden 2004. 1 Valuuttakaupan päivävaihdon keskimääräinen arvo laski alle puoleen: vuonna 2016 se oli 13,5 mrd. ja tänä vuonna 6,6 mrd. Yhdysvaltain dollaria. Valuuttakaupan kehitys on ollut samansuuntainen myös muualla Pohjoismaissa, mutta sen sijaan globaali valuuttakauppa on kasvanut 1 500 mrd. dollaria (29 %) huhtikuusta 2016. Tiedot käyvät ilmi Kansainvälisen järjestelypankki BIS:n kolmivuosittain tekemästä valuutta- ja OTC-johdannaismarkkinakyselystä. Suomessa kyselyn toteuttaa Suomen Pankki.
OTC-korkojohdannaisten vaihdetuin instrumenttiluokka Suomessa oli poikkeuksellisesti OTC-optiot 2 , kun toiseksi suurimmaksi instrumentiksi jäivät koronvaihtosopimukset, joita yleensä vaihdetaan eniten. Globaalisti instrumenttijakaumissa ei tapahtunut suuria muutoksia ja koronvaihtosopimukset olivat edelleen selvästi suurin luokka.

admin

Valuutoista euro on edelleen vaihdetuin Suomen valuuttamarkkinoilla ja on toisena valuuttana 93 prosentissa kaikista sopimuksista. Yhdysvaltain dollarin osuus on pienentynyt: vuonna 2016 se oli toisena valuuttana 67 prosentissa sopimuksista ja 58 prosentissa sopimuksista huhtikuussa 2019. Globaalisti Yhdysvaltain dollarin 88 prosentin osuus säilyi entisellään, kun taas euron osuus kasvoi 32 prosenttiin ja Japanin jenin pieneni 17 prosenttiin. Jeni kuitenkin pysyi kolmanneksi vaihdetuimpana valuuttana.
Suomessa suurin osa valuuttakaupasta (58 %) käytiin kyselyyn vastanneiden rahoituslaitosten kesken, joskin ei-rahoitusalan toimijoiden osuus vastapuolena on kasvanut. Niin ikään kotimaisten vastapuolten osuus on kasvanut 37 prosenttiin.
Kaupankäynti verkossa.
Maksuton kaupankäyntipalvelu sisältää seuraavat toiminnallisuudet.
Kaupankäyntipalveluissamme voit hoitaa kaikki säästösi ja sijoituksesi sekä käydä kauppaa edullisesti kaikilla tärkeimmillä markkinoilla. Palveluistamme voit valita tarpeesi mukaisen kokonaisuuden.
Pörssikaupankäynti kotimaisilla osakkeilla, ETF:llä, warranteilla ja sertifikaateilla ja ulkomaisilla osakkeilla ja ETF:llä.
Viikkoraportti Ajantasaiset kurssit Helsingin, Tukholman, Kööpenhaminan ja Oslon pörsseistä, yksi tarjoustaso, snapshot päivityksellä* Erikseen aktivoitavissa maksutta viisi tarjoustasoa, snapshot, Helsingin, Tukholman ja Kööpenhaminan pörsseistä.
Käytössäsi on yli 20 eri markkinapaikkaa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kattaen suurimmat pörssit Lissabonista Helsinkiin.
Nordea Investorin avulla sijoittaminen sujuu vaivattomasti.
Voit liittää kaupankäyntipalveluun seuraavat maksulliset lisäpalvelut.
Tutustu Nordea Investoriin.
Osakesäästötili on pian täällä.
Mitä sinun olisi hyvä tietää osakesäästötilistä? Lue lisää.
Kaupankäyntipalvelut uudistuvat 1.10.2019.
Reaaliaikaiset kurssit, viisi tasoa, snapshot, Helsinki, Tukholma, Kööpenhamina Reaaliaikaiset kurssit, yksi taso, automaattisesti päivittyvä Helsinki, Tukholma ja Kööpenhamina Reaaliaikaiset kurssit, 5 tarjoustasoa, snapshot Oslo Reaaliaikaiset kurssit, yksi tarjoustaso, automaattisesti päivittyvä Oslo Reaaliaikaiset kurssit, yksi tarjoustaso, snapshot, USA Reaaliaikaiset kurssit, yksi tarjoustaso, automaattisesti päivittyvä, USA Nordea Marketsin aamuraportti Nordea Marketsin yhtiöanalyysit ja Company snapshotit Lisäostovoima.
Lisäksi tarvitset arvopapereiden säilytyspalvelun.

admin

Nykyiset kaupankäyntipalvelut muuttuvat 1.10.2019. Palveluiden paketointiin perustuvat Säästäjän ja Sijoittajan palvelut poistuvat ja tilalle tulee yksi maksuton kaupankäyntipalvelu, johon voit liittää haluamasi lisäpalvelut. Näin voit valita lisäpalvelut tarpeesi mukaan etkä maksa turhasta. Pörssikaupankäynnin välityspalkkiot säilyvät ennallaan.
Säilytyspalvelun voit avata verkkopankissa tai Nordea 24/7:ssa. Säilytyspalvelu sisältää:
Valuuttakaupan lisäksi BIS:n kyselyssä kerätään tiedot myös OTC-korkojohdannaisten Yhdysvaltain dollarin määräisestä päivävaihdosta. Suomessa keskimääräinen päivävaihto on kasvanut 60 % ja oli huhtikuussa keskimäärin 3,6 mrd. dollaria. Globaalisti korkojohdannaisten vaihto kasvoi vuoteen 2016 verrattuna jopa 143 %, toisin sanoen keskimääräinen päivävaihto oli 6 500 mrd. dollaria.
Arvopaperisäilytyksessä voit säilyttää sekä suomalaisten että ulkomaisten noteerattujen yhtiöiden osakkeita ja joukkolainoja, jotka ovat arvo-osuusmuotoisia eli paperittomia sekä paperimuodossa olevia suomalaisia arvopapereita.
Ei hätää! Tule helposti asiakkaaksemme verkossa.
Etkö ole vielä asiakkaamme?
tuottojen maksun tilille osakeantien ja muiden yhtiötapahtumien hoidon. Saat tiedon arvopaperisäilytyksessä olevaan omaisuuteesi liittyvistä ns. yhtiötapahtumista esim. osakeanneista ja hoidamme ne ohjeesi mukaisesti. omaisuuden raportoinnin. Saat raportin säilytettävänä olevista arvopapereista, omaisuuden tapahtumista ja omaisuudelle maksetuista tuotoista vähintään kerran vuodessa. Kätevimmin omaisuutta ja sen arvoa seuraat verkkopankin kaupankäyntipalvelussa.
Vertaa ja valitse kokonaisuuksista itsellesi sopiva (hinnat sisältävät alv:n)
* Lisäostovoima tarkoittaa, että toimeksiannon voi tehdä, vaikka tilillä ei toimeksiannon tekohetkellä olisikaan tarpeeksi rahaa.
35€ Reaaliaikaiset kurssit, yksi tarjoustaso, snapshot, USA 2€ 2€ Reaaliaikaiset kurssit, yksi tarjoustaso, automaattisesti päivittyvä, USA 2€ 26€ Nordea Marketsin aamuraportti 30€ (0€ Premium- ja Private Banking asiakkaille) 30€ (0€ Premium- ja Private Banking asiakkaille) Nordea Marketsin yhtiöanalyysit ja Company snapshotit 2€ 2€ *Lisäostovoima 1€ 1€
Lisäpalvelu Hinta €/kk henkilöasiakas (hinnat sisältävät alv:n) Hinta €/kk yritysasiakas (hinnat sisältävät alv:n) Reaaliaikaiset kurssit, viisi tasoa, snapshot, Helsinki, Tukholma, Kööpenhamina 0€ (pitää erikseen aktivoida) 0€ (pitää erikseen aktivoida) Reaaliaikaiset kurssit, yksi taso, automaattisesti päivittyvä Helsinki, Tukholma ja Kööpenhamina 3€ 32€ Reaaliaikaiset kurssit, 5 tarjoustasoa, snapshot Oslo 1€ 1€ Reaaliaikaiset kurssit, yksi tarjoustaso, automaattisesti päivittyvä Oslo.

admin

Suositukset ja katsaukset.
Lisäostovoimaa on 20 000 euroa. Lisäostovoima on käytössä pörssikaupankäynnissä, ei kuitenkaan, kun kohteena on sertifikaatti, warrantti tai turbowarrantti.
Jotta tili ei ylittyisi, tulee huolehtia, että tilillä veloitushetkellä on tarpeeksi katetta. Eurooppalaisen pörssikaupan maksu veloitetaan kahden pankkipäivän kuluttua (t+2) ja pohjois-amerikkalaisen kolmen (t+3) pankkipäivän kuluttua kaupan tekemisestä. Nyrkkisääntönä kannattaa pitää, että rahat ovat tilillä veloitusta edeltävänä iltana.
Viikkoraportti (osakemarkkinat)
Saat käyttöösi Nordean suositukset ja katsaukset helpottamaan markkinoiden seurantaa ja sijoituspäätösten tekemistä.
Kotimainen osakemallisalkku.
Pohjoismainen osakemallisalkku.
Osakemarkkinoiden Aamuraportti julkaistaan maanantaisin laajemmassa muodossa Viikkoraporttina. Raportissa käsitellään talous- ja markkinatilannetta laajemmassa mittakaavassa ja nostetaan esiin osakemarkkinoiden kannalta keskeisimpiä tulevan viikon tapahtumia sekä ajankohtaisia teemoja.
Global-osakesuosituslista.
Mallisalkkuun valitut yhtiöt ovat yhtiöitä, joiden katsotaan olevan houkuttelevia sijoituskohteita seuraavien 12 kuukauden aikana ja ne on valittu siten, että salkusta muodostuu hajautettu suomalainen osakesalkku. Salkkuyhtiöistä on myös yhtiöraportit. Salkun muutoksista raportoidaan Aamu- ja Viikkoraporteissa.
Viikon osake.
Listan yhtiöt on valittu Nordealla kaupankäynnin kohteena olevista markkinoista. Listalle on koottu eri toimialoilta houkuttelevimmat Pohjoismaiden ulkopuoliset yhtiöt.
Pohjoismaisen mallisalkun osakkeet on poimittu siten, että salkusta muodostuu hajautettu noin 20 yhtiön pohjoismainen osakesalkku. Mallisalkkuyhtiöt ovat yhtiöitä, joiden katsomme olevan houkuttelevia sijoituskohteita osana osakesalkkua seuraavan 12 kuukauden aikana. Salkun muutoksista raportoidaan Aamu- ja Viikkoraporteissa.

admin

Yhtiöraportit (vain englanniksi)
Yhtiöraportit-osiosta löydät sijoituspäätöksen tueksi Nordea Marketsin analysoimat lähes 300 tärkeintä pohjoismaista yhtiötä suosituksineen ja tavoitehintoineen.
Voit liittää kaupankäyntipalveluun seuraavat maksulliset lisäpalvelut.
Julkaisussa pureudutaan tarkemmin jonkin ajankohtaisen yhtiön tilanteeseen osakekurssin takana. Julkaisu ilmestyy keskellä viikkoa, pääsääntöisesti keskiviikkoisin. Julkaisu on luettavissa verkkopankissa Sijoittajan ja Kaupankävijän palveluissa ja näiden palveluiden asiakkaat voivat tilata sen myös suoraan sähköpostiinsa. Viikon osake ei ole suoranainen osto- tai myyntisuositus vaan tarkempi katsaus markkinatilanteeseen sopivaan yhtiöön.
Kaupankäynnin markkinapaikat.
Verkkopankissa voit Säästäjän ja Sijoittajan palvelussa käydä kauppaa seuraavilla markkinapaikoilla ja niillä osakkeilla, joissa kaupankäyntivaluutta on sama kuin pörssin.
Molemmilla kaupankäyntipalveluilla näet reaaliaikaiset kurssitiedot Helsingin, Tukholman ja Kööpenhaminan pörsseistä. Sijoittajan palvelu sisältää reaaliaikaiset kurssit myös Oslosta, ja lisämaksusta ne saa myös USA:sta.
Suomi Osakkeet.
Pörssi Valuutta Kaupankäyntiaika (Suomen aikaa) Suomi Osakkeet, warrantit, sertifikaatit, ETF:t, optiotodistukset, merkintäoikeudet NASDAQ OMX Helsinki Avautuu uuteen ikkunaan EUR 10.00-18.30.
Portugali.
Osakkeet Euronext Lisbon Avautuu uuteen ikkunaan EUR 10.00-18.30 Ranska Osakkeet, ETF:t Euronext Paris Avautuu uuteen ikkunaan EUR 10.00-18.30 Ruotsi L-, M- ja S-listan osakkeet, ETF:t NASDAQ OMX Stockholm Avautuu uuteen ikkunaan SEK 10.00-18.30.
First North Finland Avautuu uuteen ikkunaan EUR 10.15-18.20 Belgia Osakkeet Euronext Brussels Avautuu uuteen ikkunaan EUR 10.00-18.30 Espanja Osakkeet Bolsa de Madr >Avautuu uuteen ikkunaan EUR 10.00-18.30 Hollanti Osakkeet, ETF:t Euronext Amsterdam Avautuu uuteen ikkunaan EUR 10.00-18.30 Iso-Britannia Osakkeet, ETF:t; Leimavero*; Rajahinta pennyinä (GBP) Lontoo LSE Avautuu uuteen ikkunaan GBP 10.00-18.30 Italia Osakkeet Borsa Italiana (Milano) Avautuu uuteen ikkunaan EUR 10.00-18.30 Kanada Osakkeet Toronto (TMX) Avautuu uuteen ikkunaan CAD 16.30-23.00 Norja Osakkeet, ETF:t Oslobörs Avautuu uuteen ikkunaan NOK 10.00-17.30.
Ruotsi Osakkeet.
First North Stockholm Avautuu uuteen ikkunaan SEK 10.15-18.20.
Ruotsi Osakkeet.
*Lontoon pörssissä (London Stock Exchange) peritään kaikista ostoista 0,5 %:n leimavero.
Spotlight Avautuu uuteen ikkunaan SEK 10.00-18.30 Saksa Osakkeet, ETF:t Selvitysaika T+2 Xetra Avautuu uuteen ikkunaan EUR 10.00-18.30 Sveitsi Osakkeet, ETF:t Zürich (SIX) Avautuu uuteen ikkunaan CHF 10.00-18.30 Tanska L-, M- ja S-listan osakkeet NASDAQ OMX Copenhagen Avautuu uuteen ikkunaan DKK 10.00-18.00 Viro Osakkeet NASDAQ OMXBaltic Avautuu uuteen ikkunaan EUR 10.00-16.00 Yhdysvallat Osakkeet, ETF:t Nyse Avautuu uuteen ikkunaan USD 16.30-23.00 Yhdysvallat Osakkeet, ETF:t Nasdaq Avautuu uuteen ikkunaan USD 16.30-23.00 Yhdysvallat Osakkeet, ETF:t Amex Avautuu uuteen ikkunaan USD.

admin

Palveluiden ehdot.
Reaaliaikaiset kurssit, yksi tarjoustaso, automaattisesti päivittyvä (streaming) Helsinki, Tukholma ja Kööpenhamina. Tarjouskirjassa näytetään ylin taso Helsingin, Tukholman ja Kööpenhaminan pörsseissä listatuille instrumenteille. Kurssit päivittyvät automaattisesti. Reaaliaikaiset kurssit, viisi tarjoustasoa, snapshot, Oslo. Tarjouskirjassa näytetään viisi parasta tasoa Oslon pörssissä listatuille instrumenteille. Kurssit päivittyvät päivitä painiketta klikkaamalla. Reaaliaikaiset kurssit, yksi tarjoustaso, automaattisesti päivittyvä (streaming) Oslo. Tarjouskirjassa näytetään ylin taso Oslon pörssissä listatuille instrumenteille. Kurssit päivittyvät automaattisesti. Reaaliaikaiset kurssit, yksi tarjoustaso, snapshot, USA. Tarjouskirjassa näytetään ylin taso New Yorkin pörssissä ja Nasdaqissa listatuille instrumenteille. Kurssit päivittyvät päivitä painiketta klikkaamalla. Reaaliaikaiset kurssit, yksi tarjoustaso automaattisesti, päivittyvä (streaming) USA. Tarjouskirjassa näytetään ylin taso New Yorkin pörssissä ja Nasdaqissa listatuille instrumenteille. Kurssit päivittyvät automaattisesti. Nordea Marketsin yhtiöanalyysit ja Company snapshotit . Sijoituspäätöksen tueksi saat Nordea Marketsin analysoimat lähes 300 tärkeintä pohjoismaista yhtiötä suosituksineen ja tavoitehintoineen sekä Company snapshot -yhtiökatsaukset Pohjoismaiden ulkopuolisista yhtiöistä. Nordea Marketsin aamuraportti. Aamuraportista voit lukea osakemarkkinoiden liikkeistä ja yhtiökohtaisista tapahtumista sekä tulevan päivän keskeisistä suunnannäyttäjistä. Lisäksi raportti sisältää Nordean Globaalin mallisalkun. Raportti julkaistaan maanantaista perjantaihin ennen pörssien avautumista. Lisäostovoima pörssikaupankäyntiin.
Hinnat.
Tutustu palvelun ehtoihin ennen sopimuksen tekoa ja palvelun käyttöönottoa.
Markkinakohtaiset tarkennukset.
Ei-euromääräisten osakkeiden valuuttakaupan palkkio on 0,3 %. Lisäksi.
Lontoon pörssi perii oston yhteydessä 0,5 % leimaveron kauppahinnasta transaktiovero 0,3 % peritään suurimpien ranskalaisten pörssiyhtiöiden osakkeiden ostoista. Veroa ei peritä välityspalkkiosta, eikä se ei koske osakkeiden myyntejä transaktiovero 0,1 % peritään italialaisten osakkeiden kaupoista. Veroa ei peritä välityspalkkiosta.
Välityspalkkio on 2 %, minimi 168,19 euroa toimeksiannoissa, joita ei voi välittää automaattisesti. Myyjältä ja merkintäoikeuskaupoissa myös ostajalta perittävä kokonaismaksu on korkeintaan puolet kauppahinnasta.

admin

Välityspalkkio on päiväkohtainen.
Välityspalkkiot verkkopankissa Palkkiokertymä* Taso 1 0 euroa Taso 2 150 euroa Taso 3 500 euroa Taso 4 1000 euroa Taso 5 2500 euroa Yli 800 e kaupoissa 0,20 % vähintään 8 e Yli 800 e kaupoissa 0,18 % vähintään 8 e Yli 500 e kaupoissa 0,15 % vähintään 5 e Yli 500 e kaupoissa 0,10 % vähintään 5 e Yli 300 e kaupoissa 0,06 % vähintään 3 e Alle 800 e kaupoissa 1 % Alle 800 e kaupoissa 1 % Alle 500 e kaupoissa 1 % Alle 500 e kaupoissa 1 % Alle 300 e kaupoissa 1 % Välityspalkkio Asiakaspalvelussa puhelimitse 0,5 %, minimi 40 e (kaikilla markkinoilla) Välityspalkkio konttorissa 1 %, minimi 60 e (kaikilla markkinoilla) Säilytysmaksut, euroa kuukaudessa, sisältää ALV 24 % Välityspalkkioita kertynyt edellisellä neljänneksellä Ei välityspalkkioita edellisellä neljänneksellä Private Banking -asiakas 0 0 Muu henkilöasiakas 0 1,95 Yritysasiakas 0 2,95.
*Palkkiokertymässä huomioidaan edellisen vuosineljänneksen aikana maksetut välityspalkkiot. Voit seurata palkkiokertymääsi Nordea Investorissa. Nordean pörssikaupankäynnin hinnasto perustuu maksettuihin välityspalkkioihin ja niiden mukana tuleviin alennuksiin.
Mikä CFD on?
Vuosineljännes määräytyy kalenterivuoden mukaan, jotka ovat tammi-maaliskuu, huhti-kesäkuu, heinä-syyskuu ja loka-joulukuu. Välityspalkkioiden ja säilytysmaksun hinnat määräytyvät samalla logiikalla. Uusille asiakkaille kuluvan vuosineljänneksen säilytykset ovat maksuttomia.
Välityspalkkioita kerääntyy aina vuosineljänneksen ajan ja maksettujen välityspalkkioiden mukaan hinnat määräytyvät seuraavalle vuosineljännekselle. Samaan lopputulokseen voi päästä tekemällä paljon pienikokoisia osakekauppoja tai lukumääräisesti vähemmän osakekauppoja, jotka ovat euromääräisesti suuria. Välityspalkkioita kerryttämällä pääsee halvempaan hintaportaaseen, mikä palkitsee aktiivisuudesta.
Mitä CFD tarkoittaa hyödykkeen, indeksin tai osakkeen kohdalla?
Mitä Forex tarkoittaa?
CFD määritellään sopimukseksi kaupitella taustalla olevan varallisuuserän markkinahinnan muutoksella sopimuksen solmimishetken ja sen päättymishetken välillä. Jos arvo nousee, ostaja saa voittoa, ja myyjä taas häviää. Jos arvo laskee, ostaja jää tappiolle, ja myyjä kerää voittoa. FXGM tarjoaa OTC CFD:t, jotka solmitaan yksityisellä sopimuksella FXGM:m ja kaupankäyjän välillä.
CFD on lyhenne sanoista Contract For Difference (Hinnanerosopimus). Niitä tarjotaan usein valuuttakaupan eli Forexin, hyödykkeiden, indeksien sekä osakkeiden kohdalla. CFD:t ovat derivatiivejä ja siten ne luokitellaan monimutkaisiksi ja riskialttiiksi. Mainittujen instrumenttien yhteinen ominaisuus on se, että niiden arvo perustuu taustalla olevaan varallisuuserään. Se tarkoittaa, että derivatiiveilla kauppaa käyvät eivät koskaan varsinaisesti omista taustalla olevaa varallisuuserää - he vain kaupittelevat sen hinnanmuutoksella.

admin

Mitä spread tarkoittaa? (Kauppaehdoissa)
Spread (tai spredi) tarkoittaa palkkiota, jonka asiakas maksaa suoritetun tilauksen/kaupan suuruuden perusteella.
Spread veloitetaan suoraan asiakkaan tililtä jo kauppahetkellä, joten kauppa alkaa miinustaseella, joka vastaa spread-palkkion suuruutta.
Jotta kauppa on voittoisaa, spreadin/palkkion suuruus on ensin katettava markkinahinnalla, ennen kuin kauppa voi tuottaa voittoa.
Forex on yksi hinnanerosopimustyyppi eli CFD. Forex on lyhenne englanninkielisistä sanoista foreign exchange. Forex-kaupassa myydään ja ostetaan valuuttoja. Valuuttakaupassa ostat yhtä valuuttaa ja myyt samaan aikaan toista valuuttaa, tai päinvastoin. Perinteisten markkinoiden osta/myy periaatteen tapaan, Forexissa myynti- ja ostospäätös perustuu siihen, uskooko kaupankäyjä valuutan heikkenevän (arvon laskevan) vai vahvistuvan (arvon nousevan).
Jos asiakas päättää sulkea toimeksiannon heti sen avattuaan, veloitus on yhtä suuri kuin kyseisen aseman spread-laskelma.
Jos asiakas avaa PYYDÄ/OSTA-aseman napsauttamalla PYYDÄ/OSTA-painiketta, kauppa avataan OSTA/PYYDÄ-hinnalla (Ask rate), mutta markkinahinta on vastaava TARJOA/MYY-hinta. Samaan tapaan, asiakkaan avatessa TARJOA/MYY-aseman napsauttamalla TARJOA/MYY-painiketta, kauppa avataan TARJOA/MYY-hinnalla (BID rate), mutta markkinahinta on vastaava PYYDÄ/OSTA-hinta.
PROfit-alustalla on Kauppasimulaattori (Trading Simulator), jota asiakas voi käyttää kauppatililleen kirjauduttuaan.
Esimerkki spreadin laskemisesta valuuttaparin kohdalla:
OSTA EURUSD 100 000.
Esimerkki hyödykkeen spread-laskelmasta:
100 000 X 0,0003= 30 USD (spread lasketaan markkinakäskyn position vastavaluutan hinnalla, joka tässä tapauksessa on USD)
TARJOA/MYY Raakaöljy 1 000 tynnyriä.
Esimerkki kryptovaluutan spead-laskelmasta:
1 000 X 0,06 = 60 USD (spread lasketaan position valuutan perusteella, tässä tapauksessa se on USD)
9 900 X 5 % = 495,00.
BTCUSD-hinta 9 900 $
Spread = 495 USD.
Voit lukea lisää tilityypeistä ja niiden spread-arvoista napsauttamalla tästä.
Nordea Markets.
CFD-kauppa on riskialtista, ja suosittelemme, että keräät ennen varsinaiseen kauppaan ryhtymistä tarpeeksi tietoa ja kokemusta. Jollet omaa lainkaan CFD-alan kokemusta, kyseinen kauppamuoto ei kenties ole sinulle sopiva. Täyden riskivastuuvapauslausekkeen löydät alla olevaa linkkiä napsauttamalla.