forex.pm forex forum binary options trade - Valuuttakaupan. - Valuuttakaupan.
  • Welcome to forex.pm forex forum binary options trade. Please login or sign up.
 

Valuuttakaupan.

Started by admin, Oct 20, 2019, 08:37 am

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

admin

Valuuttakaupan.
Valuuttakauppa on hyvä vaihtoehto tai lisä osake- ja passiiviselle sijoittamiselle. Yleisin passiivinen sijoitusmuoto (suomalaispankin säästötili) tuottanee tänäkin vuonna 2019 alle inflaatiotason. Osakesijoittaminen taas vaatii monipuolista markkinatuntemusta, pääoman sitouttamista pitkälle aikavälille ja korkeiden kulujen sietokykyä. Valuuttakaupankäynti (Forex, Foreign Exchange) poikkeaa edellä mainituista. Tämä ns. treidaus on järjestelmällistä liiketoimintaa, jolla miljoonat yksityissijoittajat hankkivat elantonsa. Forex on maailmanlaajuisesti vilkkain kaupankäyntimuoto, jonka päivittäinen volyymi on useita biljoonia dollareita. Yksityishenkilöt pääsevät pienellä pääomalla näille samoille markkinoille pankkien ja valtioiden kanssa, samoilla ehdoilla ja todella pienillä kuluilla. Selkeä treidausohjelmisto (MetaTrader) on ilmaiseksi ladattavissa. Tälläkin sivustolla esitetyt kaupankäyntistrategiat vievät 1-3h päivässä kaikkine valmisteluineen. Toimivassa lyhyen aikavälin strategiassa riittää, että toimeksianto (order) pysyy avoimena muutamasta minuutista muutamaan tuntiin.
Suomessa valuuttakauppa-treidaajien määrä on vielä vähäinen. Tämä selittyy todenmukaisen käytännön tiedon heikolla saatavuudella. Tiedonpuute antaa tunnetusti tilaa ennakkoluuloille ja negatiivisuudelle. Syvälle iskostunut epätietoinen negatiivisuus alaa kohtaan juontaa juurensa mm. laajasti uutisoidusta suomalaisesta pyramidihuijauksesta. Siinä asiakkaiden sijoituksia "yritettiin kasvattaa" huimin tuotto-odotuksin jonkinlaisella valuuttakaupalla. Rahojen antaminen muille "kasvatettavaksi" on vastakohta ammattimaiselle valuuttakaupankäynnille omine päätöksineen! Oikeasta valuuttakaupasta keskusteluja käyneenä huomasi, että useilla olisi kyllä ollut kiinnostusta oppia, mutta treidaajan laatimaa, perusteellista tietopakettia vaan ei Suomesta löytynyt.
Kokemusperäisiä faktoja valuuttakaupasta.
Seuraavan kuvasarjan tarkoitus on vain havainnollistaa valuuttakaupan perusanalyysiä, strategian soveltamista ja konkreettista tuottomahdollisuutta; tässä vaiheessa ei kannata hämmentyä eikä heti aloittaa treidaamista, sillä kaikki käsitteet ja periaatteet käydään perusteellisesti läpi sivuston muissa osissa. Yleisesti ottaen, jokaisen valuuttakaupan strategian tarkoituksena on löytää suuren todennäköisyyden tilanteet sekä karsia pienen tuoton ja suuren riskin tapaukset. Toimeksianto (osto tai myynti) tehdään vain, kun kaikki valitun kaupankäyntistrategian ehdot täyttyvät; loogista ja yksiselitteistä.
Kyseessä on aikoinaan treidaamani tilanne USD/CAD valuuttaparilla, kuvatekstit ovat tarkoituksella jo heti alkuun englannin kielellä. Chart1 on Daily-aikaskaalassa ja sen viimeinen sininen palkki/kynttilä (candlestick) kuvaa siis yhtä kokonaista päivää. Analyysiä varten kuvaajaan on piirretty sininen viiva (trendline) ja lisätty keltainen käyrä (Moving Average -indikaattori). Kuvaajasta näkee, että hinta on aiemmin kahdesti pysähtynyt vastaavaan kohtaan (siniseen ja keltaiseen) ns. support-tasoon, ja lähtenyt siitä nousuun. On todennäköistä, että tilanne toistuu jälleen. Chart2 on tämä sama sininen Daily-candle zoomattuna paljon tarkempaan aikaskaalaan, jossa yksi palkki on 15 minuuttia. Tässä kuvassa näkyy vielä selkeämmin, miten hinta lähtee odotettuun nousuun, kohdattuaan aiemmin esitetyn sinisen trendline-viivan. Chart3:lla on sama tilanne, mutta nousu varmistetaan vielä strategian indikaattoreilla, jotka ovat Pivots, Stochastic ja palkkien väritykseen vaikuttava Heiken Ashi. Tietyt selkeät ehdot täyttyvät Chart3:n keltaisen nuolen kohdalla ja treidaaja tekee osto-toimeksiannon. Yleensä riittää pelkän strategian rutiininomainen käyttö, mutta kun isomman aikaskaalan tilanne viittaa myös samaan lopputulokseen, silloin tietää, että voiton todennäköisyys on erittäin korkea (high probability trade). Yksinkertaistetussa strategiassa pelkkä Chart2:n "pinbar" kuvio support-tasolla olisi riittänyt - ilman lisäindikaattoreita.
Oletetaan, että pääomaa on vain 100€. Oikeaoppisessa valuuttakaupassa suositellaan maksimissaan n. 3% riskiä joka toimeksiannolla, jotta tili kestäisi tappioita ja jotta tappioiden jälkeenkin olisi varaa uusiin toimeksiantoihin. Tämä alhainen 3% riski olisi sen hetken pääomasta rahana 3€, ei sen enempää. Toimeksianto (lot size) mitoitetaan sen suuruiseksi, että asetettava stop loss (tappion raja, joka sulkee kaupan, kun käyrä yllättäen lähteekin väärään suuntaan) olisi rahana maksimissaan tämä 3€. Toisin sanoen, suurin tappio tästä kaupanteosta voi olla vain 3€. Kuvaajien yksikkönä on pip (percentage in point), pienin mahdollinen hinnan muutos, eli tavallaan yksi askel. Chart3:n tapauksessa stop loss olisi ollut 16 askelta. Toimeksianto olisi ollut auki vajaat 3 tuntia ja tuotto - reilu 105 askelta, rahana noin 19€. Pääoma olisi siis kasvanut 19 prosentilla kolmessa tunnissa ja seuraavan toimeksiannon suuruus mitoitettaisiin jo 119€ summalle, ja niin edelleen. Jokainen voi myös laskea vastaavan tuoton muutaman tuhannen euron pääomalle, joka on monien kohdalla täysin realistinen. Tämän tapaisia reilun 100 askeleen tilanteita tulee aika ajoin eri valuuttapareilla. Pienemmät, strategian mukaiset 30-50 askeleen tuottomahdollisuudet, ovat yleisempiä ja esiintyvät päivittäin. Laskelmista kannattaa huomata, että saa olla aika monta kertaa väärässä (häviten aina n. 3%), ennen kuin oikeaoppisen treidauksen pääoma menisi nollaan.
Mitä tre >
Kun lukee sivustoa eteenpäin, ymmärtää mitä logon "Knowledge. Discipline. Consistency." -kokonaisuus tarkoittaa valuuttamarkkinoilla ja miten olennainen osa tuottoisaa sijoitustoimintaa se oikeasti on. Tilastojen mukaanhan suurin osa aloittelijoista epäonnistuu. Miksi näin? Kunnollista perehtymistä perusteisiin on sivuutettu, strategia on valittu väärin tai sitä ei ole kunnolla testattu ja kassanhallinta on pielessä. Monien mielestä aloittelijan yleisin ja suurin virhe on järjestelmällisyyden ja itsehillinnän puute sekä tunteet, kuten ahneus ja pelko. "Mental Discipline" kokonaisuudesta on kirjoitettu useita kirjoja, luotu tuhansia web-sivustoja ja pidetty lukuisia seminaareja, mutta silti useimmat aloittelijat sivuavat aiheen ja häviävät pääomansa.

admin

Tärkeä huomautus aloittelijalle.
Aloittelijat, ei pelkästään sijoittamisen alalla, monesti jättävät väliin perusteisiin perehtymisen ja etenevät kokeellisen oppimisen kautta. Valuuttamarkkinoilla tämä tapa ei kannata. Aloittelijan tuurikin kostautuu loppujen lopuksi. Lupaavat forex-kuvaukset luettua, perusteisiin ja ongelmakohtiin perehtyminen saattaa tuntua pitkästyttävältä. Miksei heti ladata ilmaisen ohjelmiston, hakea google:lla "tuottavan" strategian ja alkaa kokeilemaan demolla, ellei heti oikealla rahalla? Kun niitä strategioita, ohjeistuksia, maksullisia kursseja ja ihmeellisiä treidaus-robotteja on saatavana tuhansittain, aloittelija hyppii paikasta toiseen, ymmärtämättä miten asioita kannattaa soveltaa, mitä kannattaa ehdottomasti välttää ja mikä käytännössä kääntää tappiot voitoiksi. Siitä epämääräisen kokeilun ja epäonnistumisen kierteestä on vaikea päästää pois ja loppujen lopuksi siinä häviää koko pääoman. Jotkut ymmärtävät palata tämän jälkeen perusteisiin, jotkut taas sijoittavat, kokeilevat ja häviävät lisää.
Monia aloittelijan virheitä ja ahaa-elämyksiä on koettu treidausurani alussa. Sivusto onkin laadittu pitkälti näiden kokemusteni pohjalta, aloittelijat huomioon ottaen. Tietoa on myös kerätty eri lähteistä pitkällä aikavälillä ja sitä on pyritty tiivistämään selkeäksi kokonaisuudeksi. Sivustoa voidaankin pitää intensiivikurssin oppikirjana, jonka tietopankki-osat kannattaa ehdottomasti lukea järjestyksessä ja huolella läpi. Aikaa ja malttia siis tarvitaan ja jos näitä ei tässä vaiheessa tunnu löytyvän - kannattaa palata asiaan myöhemmin. Alkumotivaation nostattamiseksi mainittakoon, että oikeaoppisesti käydystä valuuttakaupasta saa pienellä alkupääomalla hyvää ja säännöllistä lisätuloa osa-aikaisesti, päivätyönkin ohella. Toimiva strategia on myöhemmin helposti skaalattavissa suuremmaksi omien ehtojen liiketoiminnaksi, jolla on erittäin kilpailukykyinen tuntipalkka.

admin

Valuuttakauppaa laadukkaasti ja luotettavasti.
Valuuttakauppa eli forex trading kiinnostaa yhä useampaa suomalaista sijoittajaa. Kyseessä on erittäin laaja markkina, joka perustuu eri valuuttojen välisiin kurssivaihteluihin.
Aikaisemmin valuuttakauppaa saattoi tehdä vain valtavalla pääomalla, eli markkinat olivat pääasiassa suuryritysten ja pankkien hallinnassa. Ajat ovat kuitenkin muuttuneet, ja nykyään valuuttakauppaa voi tehdä omalta kotikoneelta pienilläkin summilla. Tutustu Forexiin tarkemmin Valuuttakauppa.com -sivujen avulla ja kokeile sen jälkeen taitojasi käytännössä.
Parhaat välittäjät valuuttakauppaan 2019.
Palkittu ja suosittu Forex-välittäjä.
Sosiaalinen ja kätevä kaupankäyntialusta.
Turvattua CFD-kaupankäyntiä ilman kuluja.
Hinnanerosopimukset ovat monimutkaisia välineitä, joissa on suuri riski nopeasta rahan menettämisestä vivutuksen vuoksi. 74-89 prosenttia piensijoittajista menettää rahaa sijoittaessaan hinnanerosopimuksiin. Kannattaakin miettiä, ymmärrätkö, miten hinnanerosopimukset toimivat ja onko sinulla varaa ottaa suuri riski rahojesi menettämisestä.
Mitä Forex-valuuttakauppa tarkoittaa?
Jos olet joskus matkustanut EU:n ulkopuolelle, olet todennäköisesti vaihtanut rahaa rahanvaihtopisteessä. Tällaisessa paikassa eri valuutat on listattu taululle, ja niiden yhteydessä kullekin valuutalle on annettu oma myynti- ja ostoarvonsa.
Kun kotiin palatessasi käyt vaihtamassa jäljelle jääneet rahasi takaisin omaksi valuutaksesi, saatat huomata kurssin vaihtuneen. Juuri tässä seikassa piilee mahdollisuus tehdä rahaa valuuttakaupalla.
Rahanvaihtopisteiden harjoittama toiminta on FX-valuutanvaihtoa yksinkertaistetussa muodossa. Kokonaisuudessaan Forex on valtava ala, jonka päivittäinen volyymi on yli 4 000 miljardia dollaria. Tähän summaan mahtuu kuitenkin ympäri maailman tapahtuva valuuttakauppa, joka osakemarkkinoista poiketen pyörii läpi vuorokauden.
Miksi tekisin valuuttakauppaa?
Forex on hyvä sijoituskohde myös tavalliselle yksityishenkilölle. Jos pystyt analysoimaan ja ennustamaan ulkomaisten valuuttakurssien nousuja ja laskuja, voit ansaita mukavia summia rahaa lyhyelläkin aikavälillä.
Forexin erityispiirteitä:
Markkinan koko ja laajuus. Forex-valuuttakaupassa liikkuu päivittäin valtavia summia rahaa, ja kauppaa käydään jatkuvasti eri puolilla maailmaa. Markkinoiden nopeus ja koko takaavat, etteivät suuretkaan yksittäiset osapuolet voi vaikuttaa valuuttojen hintoihin. Volatiliteetti. Eri markkinoilta peräisin oleva uutisvirta sekä koko Forex-toiminnan määrä tuo valuuttakauppaan paljon volatiliteettia. Sen avulla myös piensijoittaja voi onnistua tekemään hyvää tuottoa. Monipuolisuus. Forex-kauppaa käydään useimmiten seitsemän suurimman valuuttaparin kesken. Näiden lisäksi tarjolla on kuitenkin myös valtava määrä muiden alueiden valuuttapareja. Mitä enemmän vaihtoehtoja on tarjolla, sitä parempia mahdollisuuksia sijoittajalla on löytää tuottoa tuova kohde. Alhaiset kulut. Valuuttakauppojen teossa joudut yleensä maksamaan huomattavasti pienempiä kuluja kuin esimerkiksi osakekaupassa. Usein kuluksi jää vain spreadi, eli ostokurssin ja myyntikurssin välinen erotus. Asia korostuu erityisesti suurimpien valuuttaparien kohdalla, jossa spreadi jää usein todella pieneksi. Ei aikarajoituksia . Osakekurssien kanssa kaupankäynti rajoittuu tiettyihin kellonaikoihin. Kun käyt kauppaa valuutoilla, ovat markkinat auki ympäri vuorokauden viitenä päivänä viikossa. Vilkkainta Forex-vaihto on kuitenkin silloin, kun suurin osa eri puolilla maailmaa olevista markkinoista on avoinna samaan aikaan.
Valuuttaparit eli miten valuuttakauppaa tehdään.
Valuuttoja vaihdetaan valuuttaparien avulla. Esimerkkinä voidaan käyttää EUR/USD-valuuttaparia: sen vaihtokurssi kertoo, kuinka monta dollaria voi ostaa yhdellä eurolla. Jos tämän valuuttaparin kurssi on vaikkapa 1,25, voit ostaa yhdellä eurolla 1,25 dollaria.
Kun joku vaihtokurssi on nousemassa, parin ensimmäinen valuutta vahvistaa arvoaan suhteessa jälkimmäisenä merkittyyn valuuttaan. Jos vaihtokurssi laskee, on jälkimmäinen valuutta vahvistumassa suhteessa ensimmäiseen valuuttaan.
Valuuttakaupassa käydään aina kauppaa yhdellä valuuttaparilla. Tällöin ostat tai myyt yhtä valuuttaa toista vastaan. Jos siis esimerkiksi epäilet Yhdysvaltain dollarin vahvistuvan Englannin puntaa vastaan, sinun kannattaa ostaa USD/GBP-valuuttaparia.
Minors ja Majors.
Valuuttaparit jaetaan suuriin (Major) ja pieniin (Minor) pareihin. Suurin osa valuuttakauppaa tekevistä ihmisistä keskittyy kaupankäynnissä seitsemään suurimpaan valuuttapariin. Ne ovat lempinimineen:
EUR/USD: euro ja Yhdysvaltain dollari. Lempinimi: Euro USD/JPY: Yhdysvaltain dollari ja Japanin jeni. Lempinimi: Dollar Yen GBP/USD: Englannin punta ja Yhdysvaltain dollari. Lempinimi: Sterling USD/CHF: Yhdysvaltain dollari ja Sveitsin frangi. Lempinimi: Swissy AUD/USD: Australian dollari ja Yhdysvaltain dollari. Lempinimi: Aussie Dollar USD/CAD: Yhdysvaltain dollari ja Kanadan dollari. Lempinimi: Dollar Canada NZD/USD: Uuden-Seelannin dollari ja Yhdysvaltain dollari. Lempinimi: Kiwi.
Jos valuutta ei ole pari Yhdysvaltain dollarin kanssa, sitä kutsutaan pieneksi valuuttapariksi. Englannin kielessä kyseessä on "minor currency pair". Näissä valuuttapareissa toisena osapuolena on yleensä jokin suurten major-valuuttaparien toinen osapuoli. Esimerkkeinä käyvät vaikkapa EUR/AUD, GBP/JPY, EUR/GBP tai CHF/JPY.
Toki valinnanvaraa riittää näiden valuuttojen ulkopuolellekin. Voit esimerkiksi käydä valuuttakauppaa pohjoismaisilla valuutoilla, kuten Norjan tai Ruotsin kruunulla.
Miten löydän parhaan välittäjän valuuttakauppaan?
Valuuttakauppaa tehdessä on tärkeää käyttää hyvää ja sinun tarpeisiisi sopivaa välittäjää ja ohjelmistoa. Oleellista tietenkin on, että pystyt tekemään kaupat helposti ja vaivattomasti ilman tarpeettomia kulukorvauksia.
Osa kaupankäyntialustoista tarjoaa paljon erilaisia toimintoja, toiset ovat sen sijaan hyvin riisuttuja versioita. Haluatko käyttöösi lukuisia analyysityökaluja ja kattavaa asiakastukea, vai oletko etsimässä ainoastaan kevyttä ja vaivatonta välinettä valuuttasijoitustesi tekemiseen?
Välittäjät tarjoavat hyvin erilaisia leverage- eli vipusummia. Myös alkutalletusten minimivaatimukset vaihtelevat, mikä on hyvä ottaa huomioon omaa budjettia tarkastellessa. Tarkista myös, että toimijalla on taatusti mahdollista tehdä kauppaa juuri niillä valuutoilla, joista olet kiinnostunut. Esimerkiksi pohjoismaiset valuutat eivät kuulu kaikkiin valuuttaparien vaihtoehtoihin.
Useimmiten alustoihin on turvallisinta tutustua ilmaisen demoversion avulla. Näin pääset itse toteamaan, onko kyseisen välittäjän palvelutaso sinun tarpeidesi tasolla. Saat myös selkeän kuvan ohjelman käyttölogiikasta.
Miten valuuttamarkkinoiden muutoksia voi ennustaa?
Valuuttojen arvoon vaikuttaa erittäin moni asia, joten kurssimuutosten ennustaminen on kaikkea muuta kuin helppoa. Suurimpia tekijöitä ovat maiden taloudellinen sekä poliittinen vakaus.
Oma vaikutuksensa on myös sijoittajien odotuksilla. Jos sijoittajat alkavat esimerkiksi myydä tai ostaa valuuttaa suurella volyymillä ennen jotain tiettyä tapahtumaa, tulevat hinnat markkinoilla muuttumaan. Kurssimuutokseen riittää siis vain sijoittajien trendien muutos.
Vinkkejä onnistuneiden valuuttakauppojen tekoon:
Tee itsellesi selkeä suunnitelma ja pysy siinä. Jotta voisit ansaita rahaa valuuttakaupoilla, tulee sinulla olla selkeä suunnitelma. Ota suunnitelmassa huomioon myös budjetti - älä koskaan ota sijoituksissasi riskejä, jotka voisivat vaarantaa taloutesi. Sijoita Forexiin vain sen verran rahaa, jonka voit huoletta myös hävitä. Älä ota liian suuria riskejä. Jyrkät kurssien äkkikäänteet voivat olla mahdollisuus suurten voittojen tahkoamiseen, mutta ni > Ennustaminen on vaikeaa mutta todella tuottoisaa siinä onnistuessa.
Lyhyt oppitunti Forex-sanastosta.
Valuuttakaupassa käytetään useimmiten englanninkielistä sanastoa. Niistä tärkeimmät termit on hyvä osata, mutta valuuttakauppaa aloitellessa ei toki tarvitse hallita koko alan slangisanastoa. Olemme koonneet alle tärkeimmät yksittäiset Forex-kaupankäynnissä esiintyvät sanat, joiden merkitys on hyvä sisäistää.
Base Currency: Valuuttaparien ensimmäisenä ilmoitettu valuutta.
Counter Currency: Valuuttaparien toisena ilmoitettu valuutta.
Currency Pair: Valuuttapari. Näistä yleisimmät eli major-parit on lueteltu tällä sivulla ylempänä.

admin

Exchange Rate: Vaihtokurssi.
FOREX, FX, Forex trading : Valuuttakaupan kansainvälinen nimitys.
Leverage: Sananmukaisesti käännettynä vipu. Voit vipujen avulla tehostaa voittojasi ja samalla myös tappioitasi. Jos sinulla on esimerkiksi 100 euroa, voit 10-kertaisella vivulla merkitä valuuttaparia 1000 eurolla. Forex-ohjelmistojen ansiosta et pahimmassakaan tapauksessa kuitenkaan tule yleensä häviämään enempää kuin alkuperäisen panoksesi verran, eli 100 euroa.
Lot: Toimeksiantojen peruskoko.
Pip: Voit ostaa tai myydä valuuttaa minimissään tämän arvon osoittamassa yksikössä. Joskus arvoa kuvataan myös sanalla point.
Resistance: Tämän vastustason kohdalla sijoittajat odottavat hintojen kääntyvän laskuun.
Spread, spreadi: Tämä luku viittaa myyntihinnan ja ostohinnan väliseen eroon. Valuuttakauppaa tehdessä täytyy kurssin muuttua vähintään tämän luvun verran siihen suuntaan, jossa tulet tekemään voittoa.
Support Level: Tämän tason alle sijoittajat eivät usko hintojen laskevan.

admin

Euro (EUR) ja Thaimaan baht (THB) Valuuttakurssien Conversion Calculator.
Auttakaa parantavat tekstiä tällä sivustolla . Se on kone käännetty Englanti ja usein tarvitsee ihmisen huomiota.
Thaimaan maalla Baht (THB) on jokapäiväistä valuutassa, ostaa tavaroita ja palveluja Thaimaassa. Thaimaan hallitus on asettanut rajoituksia valuuttakaupan muiden maiden kanssa rajoittamaan valuuttakeinottelua. Offshore pankit (pankit ulkopuolella Thaimaa) ei voi vaihtaa THB ulkomaan valuutalla. Niiden on sen sijaan vastineeksi Thaimaan Offshore Baht (THO). Offshore Baht verotetaan Thaimaan hallitus.
Tämä Euro ja Thaimaan baht Muuntimen on ajan tasalla ja valuuttakurssit alkaen 6 October 2019.
Syötä muunnettava laatikossa vasemmalla Euro. Käytä "Vaihda valuutat" tehdä Thaimaan baht oletusvaluuttaa. Valitse Thaimaan baht tai Euroa muuntaa välisten valuutta ja kaikki muut valuutat.
Euro on valuutta Andorra (AD, JA), Itävalta (AT, AUT), Belgia (BE, BEL), Viro (EE, EST), Eurooppa (EU, Euroopan unioni), Suomi (FI, FIN), Ranska (FR, FRA), Saksa (DE, DEU), Kreikka (GR, GRC), Irlanti (IE, IRL), Italia (IT, ITA), Luxemburg (LU, LUX), Latvia (LV, LVA), Monaco (MC, MCO), Malta (MT, MLT), Alankomaat (NL, NLD), Portugali (PT, PRT), San Marino (SM, SMR), Slovenia (SI, SVN), Slovakia (Slovakian tasavalta, SK, SVK), Espanja (ES, ESP), Vatikaani (Pyhä, VA, Arvonlisävero), Ranskan Guayana (GF, GUF), Guadeloupe (GP, GLP), Martinique (MQ, MTQ), ja Jälleennäkeminen (RE, REU). Thaimaan baht on valuutta Thaimaa (TH, THA). Thaimaan baht kutsutaan myös Bahteissa, ja Maalla Baht. Symboli EUR voidaan kirjoittaa €. Symboli THB voidaan kirjoittaa Bht, ja Bt. Euro jakautuu 100 cents. Thaimaan baht jakautuu 100 stang. Valuuttakurssi Euro viimeksi päivitetty 4 October 2019 alkaen Kansainvälinen valuuttarahasto. Valuuttakurssi Thaimaan baht viimeksi päivitetty 4 October 2019 alkaen Kansainvälinen valuuttarahasto. EUR muuntokerroin on 6 merkitsevää numeroa. THB muuntokerroin on 6 merkitsevää numeroa.
EUR THB coinmill.com 0.50 16.75 1.00 33.50 2.00 67.00 5.00 167.25 10.00 334.50 20.00 669.25 50.00 1672.75 100.00 3345.75 200.00 6691.50 500.00 16,728.75 1000.00 33,457.50 2000.00 66,914.75 5000.00 167,287.00 10,000.00 334,574.25 20,000.00 669,148.25 50,000.00 1,672,871.00 100,000.00 3,345,741.75 EUR hinta 4 October 2019 THB EUR coinmill.com 20.00 0.60 50.00 1.49 100.00 2.99 200.00 5.98 500.00 14.94 1000.00 29.89 2000.00 59.78 5000.00 149.44 10,000.00 298.89 20,000.00 597.77 50,000.00 1494.44 100,000.00 2988.87 200,000.00 5977.75 500,000.00 14,944.37 1,000,000.00 29,888.74 2,000,000.00 59,777.48 5,000,000.00 149,443.69 THB hinta 4 October 2019.
Tulosta kartat ja ottaa ne mukaasi omassa käsilaukussa tai lompakon kun olet matkoilla.
Jätä kommentti.
Options.
Käynnistys Valuutta.
Toivomme valuuttalaskimesta olevan Sinulle hyötyä, mutta emme voi antaa sitä koskevaa takuuta. Siihen ei sisälly myöskään epäsuoraa takuuta kaupallisesta soveltuvuudesta (implied warranty of merchantability).
Tämä sivusto on käännetty englannin kielestä. Voit korjata huonot käännökset itse.