forex.pm forex forum binary options trade - Sweden - Forex Analys Verktyg.
  • Welcome to forex.pm forex forum binary options trade. Please login or sign up.
 

Forex Analys Verktyg.

Started by Sweden, Apr 21, 2020, 05:15 pm

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Sweden

Topp 7 Tekniska analysverktyg Introduktion Indikatorer används som en åtgärd för att få mer inblick i tillgång och efterfrågan på värdepapper inom teknisk analys. Indikatorer (som volym) bekräfta prisrörelsen och sannolikheten för att prisrörelsen fortsätter. Indikatorerna kan också användas som underlag för handel, eftersom de kan bilda köp-och-säljsignaler. I det här bildspelet tar du dig igenom det andra byggstenen av teknisk analys och utforskar oscillatorer och indikatorer. Introduktionsindikatorer används som en åtgärd för att få mer inblick i tillgång och efterfrågan på värdepapper inom teknisk analys. Indikatorer (som volym) bekräfta prisrörelsen och sannolikheten för att prisrörelsen fortsätter. Indikatorerna kan också användas som underlag för handel, eftersom de kan bilda köp-och-säljsignaler. I det här bildspelet tar du dig igenom det andra byggstenen av teknisk analys och utforskar oscillatorer och indikatorer. Volymbalans Volymindikatorn (OBV) används för att mäta det positiva och negativa volymen i en säkerhet i förhållande till priset över tiden. Det är en enkel åtgärd som håller en kumulativ totalvolym genom att lägga till eller subtrahera varje periodvolym, beroende på prisrörelsen. Denna åtgärd expanderar på grundvolymmåttet genom att kombinera volym och prisrörelse. Tanken bakom denna indikator är att volymen föregår prisrörelsen, så om en säkerhet ser en ökande OBV, är det en signal att volymen ökar på uppåtgående prisrörelser. Minskningar innebär att säkerheten ser ökande volym på nedåtgående dagar. (Mer information finns i Introduktion till volym.) AccumulationDistribution Line En av de vanligaste indikatorerna för att bestämma pengaflödet för en säkerhet är ackumuleringsdistributionslinjen (AD-rad). Det liknar volymindikatorn på balansnivå, men i stället för att endast ta hänsyn till slutkursen för säkerheten för perioden beaktas även periodens handelsintervall. Detta antas ge en mer exakt bild av penningflödet än balansvolymen. Linjen som trender upp är en signal om ökat köptryck, eftersom beståndet stänger över halvvägs av sortimentet. Linjen trender nedåt är en signal om att öka försäljningspressen i säkerheten. (För ytterligare läsning, se Trendspotting med ackumuleringsdistributionslinjen.) Genomsnittligt riktrikt index Det genomsnittliga riktningsindexet (ADX) är en trendindikator som används för att mäta styrkan och drivkraften i en befintlig trend. Dessa indikatorer fokuserar inte på riktningen av trenden, utan på momentet. När ADX är över 40 anses trenden ha en stor riktningsstyrka - antingen upp eller ner, beroende på trendens nuvarande riktning. Extrema avläsningar på uppsidan anses vara ganska sällsynta jämfört med låga mätvärden. När ADX-indikatorn är under 20 anses trenden vara svag eller icke-trendig. (För mer, se ADX: Trendstyrkaindikatorn.) Aroon-indikator Aroon-oscillatorn är en teknisk indikator som används för att mäta huruvida en säkerhet är i en trend och storleken på den trenden. Indikatorn kan också användas för att identifiera när en ny trend är inställd att börja. Indikatorn består av två linjer: en Aroon-up-linje och en Aroon-down-linje. En säkerhet anses vara i en uptrend när Aroon-up-linjen är över 70 och över Aroon-down-linjen. Säkerheten ligger i en downtrend när Aroon-down-linjen är över 70 och över Aroon-up-linjen. (Mer om denna indikator finns i Att hitta trenden med Aroon.) Den rörliga genomsnittliga konvergensdivergensen (MACD) är en av de mest kända och använda indikatorerna i teknisk analys. Det används för att signalera både trenden och drivkraften bakom en säkerhet. Indikatorn består av två exponentiella glidmedel (EMA), som täcker två olika tidsperioder, vilket hjälper till att mäta fart i säkerheten. Tanken bakom denna momentumindikator är att mäta kortsiktigt momentum jämfört med långsiktigt momentum för att bestämma tillgångens framtida riktning. MACD är helt enkelt skillnaden mellan dessa två glidande medelvärden, vilka (i praktiken) i allmänhet är en 12-årig och 26-årig EMA.

Sweden

(För mer information, se Utforska oscillatorer och indikatorer: MACD.) Relativt styrindex Det relativa styrkaindexet (RSI) används för att signalera överköpta och överlämnade villkor i en säkerhet. Indikatorn är upptagen mellan ett område på noll-100, där 100 är det högsta överköpta tillståndet och noll är det högsta överlämnade tillståndet. RSI bidrar till att mäta styrkan i de senaste uppdragsförhållandena i säkerhet, jämfört med styrkan i de senaste neddragningarna. Detta bidrar till att ange om en säkerhet har sett mer köp eller försäljning av tryck under handelsperioden. (För mer om denna indikator, se Rida RSI Rollercoaster.) Stokastisk oscillator Den stokastiska oscillatorn är en annan känd momentumindikator som används i teknisk analys. I en uppåtgående trend bör priset stängas i närheten av handelsvolymen. I en nedåtriktad trend bör priset stängas nära låga handelsnivåer. När detta inträffar signalerar det fortsatt fart och styrka i riktning mot den rådande trenden. Den stokastiska oscillatorn är ritad inom ett område av noll-100 och signalerar överköpta förhållanden över 80 och överlösta förhållanden under 20 år. (Mer information finns i handelspsykologi och tekniska indikatorer.) Verktyg i handeln: Slutsats Målet på alla kortsiktiga Näringsidkare är att bestämma riktningen för en given tillgångs momentum och försöka dra nytta av det. Det har funnits hundratals tekniska indikatorer och oscillatorer utvecklade för detta specifika ändamål, och detta bildspel har bara avslöjat toppen av isberget. Nu när du har blivit bekant med några av de grundläggande indikatorerna som används i teknisk analys kan du gå vidare och lära dig mer - du är ett steg närmare att kunna införliva kraftfulla tekniska indikatorer i dina egna strategier. (För vidare läsning, se Grunderna för teknisk analys.) Artikel 50 är en förhandlings - och avvecklingsklausul i EU-fördraget som beskriver de åtgärder som ska vidtas för vilket land som helst. Ett första bud på ett konkursföretagets tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursbolaget. Från en pool av budgivare. Beta är ett mått på volatiliteten eller systematisk risk för en säkerhet eller en portfölj i jämförelse med marknaden som helhet. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En order att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-regel (Internal Revenue Service Rule) som tillåter utbetalningar från ett IRA-konto i samband med straff. Regeln kräver att. Risk varning: Trading CFDs är riskabelt och kan leda till förlust av ditt investerade kapital. Se till att du förstår riskerna och investerar inte mer än du har råd att förlora. Läs hela riskinformationen. ForexTime Ltd regleras av CySEC under licens nr 18512. Riskvarning: Ditt kapital är i fara. Det är möjligt att förlora mer än du investerar. Vi använder cookies för att spara dina inställningar och ge dig en mer lokaliserad upplevelse. Om du accepterar vår användning av cookies kan du fortsätta att bläddra. Se vår cookiepolicy för fullständiga detaljer och hur du kan välja bort. Om du fortsätter att bläddra, godkänner du vår Cookies policy. Trading ToolsTools and Software for Forex Analysis II Detta är den andra delen av den föregående artikeln Tools and Software for Forex Analysis. Här dyker vi längre in i det här ämnet för att riva ut fler verktyg för teknisk analys som finns där ute och som kan göra handeln mycket roligare med mycket mindre sorg. TRUE TRENDLINE (TRUE TL) Trendlinjer är ett mycket viktigt verktyg i forex teknisk analys. Det är nästan väldigt lite en näringsidkare kan göra i teknisk analys utan att utnyttja trendlinjer.

Sweden

De används för att avgränsa diagrammönster, spåra områden av stöd och motstånd (och därmed användbara vid fastställande av stopp och prismålområden), som används i priskanaler och också används för att definiera många handelsstrategier. Problemet med trendlinjer är att de måste spåras korrekt med rätt referenspunkter och de måste röra minst två eller tre områden där priset har gjort höga eller låga nivåer när de används för att definiera stöd och motstånd eller när de spåras Ut diagram mönster. Så medan de är mycket bra verktyg, har handlare utan stor erfarenhet vanligtvis problem när de spårar dem. Det är antingen fela referensområden som används, eller de som inte har symmetri syftar helt enkelt fel på dem. Det är här den sanna TL-indikatorn kommer till undsättning. Denna trendlinjeindikator för Metatrader 4 är ett verktyg som automatiskt tar alla trendlinjer, med hjälp av de korrekta referensområdena och plottar den över de korrekta punkterna. TrueTL-indikatorn fungerar genom att räkna startpunkterna från de historiska uppgifterna i det aktuella tidsramskartet, och även trendlinjens slutpunkt, beroende på den sista återställningsnivån som syns på diagrammet. Detta ger True TL-indikatorn möjlighet att analysera hela diagrammet (inklusive högre tidsramar). Detta sätter True TL-indikatorn högst upp när det gäller att välja den bästa flerstegs trendlinjens indikator. Okej, du kanske frågar: Varför i världen introducerar vi en annan indikator här och i detta fall en trendlinjeindikator Varför är det viktigt att använda trendlinjer Viktigheten ligger i att trendlinjer tillåter handlare att kontrollera risken, vilket är en av de få parametrarna i en forexhandel som lämnas helt i händerna på en näringsidkare. För att visa dig hur True TL-indikatorn kan hjälpa dig att uppnå detta, bjuder vi dig att läsa följande förklaring om hur du använder True TL-indikatorn på Forex-marknaden. DE VIKTIGASTA FORMATIONERNA DETALJERADE AV TRUE TL Trendlinjen definieras som en rak linje som används för att ansluta två eller flera pris toppar eller prisbottnar. Trendlinjen kan sedan användas för att definiera riktning av trenden, och denna trendlinje kan också tjäna som stöd eller motstånd i framtiden. Ju fler gånger som prishöjningen berör en trendlinje, desto mer exakt kommer trendlinjen att vara och ju mer kraftfulla prisåtgärdssvaret kommer att vara. De viktigaste trendlinjedeklarationerna är: a) Trendlinjeavbrott b) Trendlinjeavbrott med pullback-test c) Trendlinjestopp Trendlinjerna kan användas för att åstadkomma många handelsinställningar. I de flesta handelsscenarier kommer näringsidkaren att stöta på en trendlinje, med en del handelsfiltrering som görs för att bekräfta signalen. Längre tidsramslinjer måste emellertid handlas på grundval av återdragning och testning av den trasiga trendlinjen för bekräftelse av breakouten, eller de kan användas för att handla en trendlinje studsa. Men handel med trendlinjen kräver viss sunt förnuft, och vi ska nu förklara hur man använder True TL-indikatorn för att introducera lite commonsense i trendlinjehandelsteknik.

Sweden

HUR ATT RIKTIGT ANVÄNDA DEN TRUE TL-INDIKATOREN En av de få parametrar som är helt under kontroll av näringsidkaren i Forex trading är förmågan att styra den initiala risken i en handel. De flesta nybörjare handlar bara om hur man uppnår någon form av heligt grannsystem som ger bra köp eller sälja handelssignaler. Detta är ett felaktigt tillvägagångssätt eftersom en Win-Only-ingångssignal på marknaden existerar verkligen. Sann vinst kommer bara från att kunna välja scenarier där det finns en större mängd vinnande positioner och en mindre mängd förlorande positioner. Så på lång sikt kan balansräkningen för trading account8217 endast växa med korrekt konstruerad och testad riskhanteringsteknik som beaktar handelsinsignalen. Ett av sätten att göra detta är genom korrekt användning av trendlinjer, och så fungerar True TL-indikatorn. A) Fastställa det första stoppet Jag träffade nyligen en gammal vän med vilken jag började handla forexmarknaderna, och han berättade att han inte längre var i matchen. När vi analyserade orsakerna till hans förluster erkände han att han aldrig använde en stoppförlust för hans affärer, jag var som .. Serievis är hans syn en återspegling av vad som är väldigt uppenbart: de flesta nybörjare handlar utan att stoppa stopp (SL ), Tror att detta ger en förlorande handel en chans att vända sig och så småningom bli bra. Detta är en viktig anledning till att nybörjare får marginalsamtal på sina handelskonton. Det verkliga problemet här är att många inte vet hur man använder ett stoppförlust. Ett stoppförlust är inte menat att det ska vara godtyckligt. Det finns regler som styr placeringen av ett stoppförlust. Ett stoppförlust ska inte heller flyttas och justeras för att rymma fler förluster. Snarare kan en stoppförlust ställas ut på grundval av en trendlinje och eftersom positionen blir mer lönsam kan den justeras i riktning mot vinnande position för att låsa in vinster. True TL-indikatorn fungerar genom att ange en trendlinje till det pris som motsvarar ett tidigare pris toppvalley, Supportresistance nivåer eller svängpunkter. Näringsidkaren kan sedan använda denna information för att ställa in en dynamiskt bestämd stoppförlust. B) BESTÄLL MÖJLIGT TARGETPRIS Det verkliga TL-verktyget skannar sedan diagrammen och sätter en trendlinje i motsatt riktning mot stoppförlusten med hjälp av följande parametrar: en supportresistansnivå, pivotpunkt eller tidigare pris toppvalley. Denna nya trendlinje tjänar nu som grund för inställningen Take Profit (TP). c) BESTÄMMA RISKREVARDRATIO (RR-RATIO) Efter att ha bestämt områdena Stop-loss och Take Profit, är det nästa som True TL gör för att bestämma riskavkastningsförhållandet. Risken definieras som avståndet i pips mellan handelsinträdespriset och prisnivån vid stoppförlusten. Belöningen definieras som avståndet i pips mellan handelsinträdespriset och priset på Take Profit-nivån. När dessa har fastställts kan riskbedömningsgraden beräknas innan handeln görs. Om t. ex. Stop-lossen är 50 pips bort från posten, och Take Profit-avståndet från inmatningspriset är 100, är ​​riskavkastningsförhållandet 1: 2. Så mycket som möjligt måste belöningen alltid överväga risken eller i det värsta möjliga scenariot, vara i nivå med risken. Genom att berätta för näringsidkaren vad riskfördelningsgraden är före en handel kan True TL-indikatorn stoppa en näringsidkare från att gå in i en position som är alltför riskabel för att antalet pips är riktade som vinst. D) BERÄKNING AV LOTSTORLEKET AV HANDELSPOSITIONEN Den sanna TL-indikatorn är ett användbart hjälpmedel för att hjälpa handlare att använda en procentbaserad beräkning för att bestämma vilken delstorlek som ska användas i en handel. FOREX RISK EN INDIKATOR Forex Risk En indikator är en orderhanteringsindikator som används för att hantera order och utföra penninghantering på handel. Det är välkänt att det enda sättet att hålla länge på marknaden och undvika effekterna av ett förödande förlust på handelskonto är att tillämpa en ordentlig penninghantering och bara välja branscher där riskfördelningsgraden är hög. Varje handel riskerar dina hårt intjänade pengar, och du måste veta hur man hanterar denna risk.

Sweden

Det brukade vara en svåra, manuell process, men med Forex Risk A har ett automatiserat och bekvämt verktyg för detta utvecklats. HUR FOREXRISKEN EN INDIKATOR VERKAR Hur fungerar Forex Risk En tilläggsfunktion Forex Risk A-indikatorn tar en förutbestämd risk för varje order av den accepterade kapitalen. Det underlättar riskbedömningsbelastningen hos näringsidkaren och lämnar handlarens tid att fokusera på andra handelsbehov. Forex Risk A kommer i form av ett tillägg till mäklare MT4-plattformen, och kan användas på alla valutapar och även på de andra noterade tillgångarna som spotmetaller, Index CFDs och några lager. Med andra ord, oavsett den noterade tillgången på mäklareplattformen, kan Forex Risk A-tillägget användas på diagrammet för den tillgången. Baspaketet består av följande: 1. Forex Risk A-indikatorn, som tillåter näringsidkaren att visuellt sätta en stoppförlust på diagrammet. Enligt placeringen av stoppförlusten visar Forex Risk A stoppavståndet, storleken på storleken du kan öppna med den förinställda risken, hur mycket kapital som riskeras i en handel och spridningen i samband med valutaparet . 2. Script4Risk MT4-skript med vilket näringsidkaren kan komma in i en handelsposition baserad på nivåerna och värdena genom att klicka med en mus. Skriptet använder marknadskursen för tillgången och stoppfunktionen för att automatiskt identifiera om näringsidkaren avser att placera en köp - eller säljorder på tillgången. Positionens storlek ställs in i enlighet med risknivån. 3. Skript4RiskOrderModify-skript som används för att modifiera målen för vinst och stoppförlusten för den ursprungliga positionen. Detta är en kärnaspekt av handelshantering som syftar till att anpassa vinstmål och stoppar i riktning mot en vinnande handel för att låsa in vinster och förhindra att handeln ger upp pips till marknaden. 4. Script4RiskPending-skript som tillåter näringsidkare att ställa in pågående order efter att RiskA-väntande läge är påslagen. Baserat på de väntande nivåerna, marknadspriset och stoppförlusterna, känner manuset automatiskt när näringsidkaren avser att öppna pågående beställningar: Sälj Limit, Köp Limit, Sälj Stopp eller Köp Stopporder. Återigen ställs storleken på positionen i enlighet med den tidigare angivna risknivån för handeln. Om du är bekant med MQL kan du faktiskt ändra parametrarna på Forex Risk A-indikatorn, antingen på din MT4-plattform eller på MQL Developers Portal. DIVERGEN INDICATORS Här kommer vi att prata om tre divergensindikatorer: MACD, Commodity Channel Index och Relative Strength Index (RSI). Deras signallinjer beter sig lika och det gör dem lämpliga för handeln med divergensen. Basen för divergenshandeln är enkel: plocka ut områden där prisåtgärden rör sig i en annan riktning än indikatorn och ställ in en handelsposition i riktning mot indikatorrörelsen, eftersom prisåtgärden förväntas så småningom korrigera sig själv att följa Indikatorn. MACD Divergence Indicator En som har försökt att manuellt upptäcka MACD-avvikelsen kommer enkelt att bevisa att det kan vara en svår affär. Ja det är lönsamt, men du måste svettas för vinsten. MACD Divergence-indikatorn tar bort svettfaktorn genom att automatiskt rita divergenslinjer på diagrammet och MACD-indikatorn. Det gör detta utan det medföljande problemet med noggrannhet som upptäcker toppbotten på MACD-indikatorn och prisdiagrammet. Det tar hänsyn till de sista 300 staplarna, och använder ett grundläggande ljusstickmönster och divergeringshöjdsfiltreringsmekanismer. Det fungerar på flera tidsramar och kan ge ljud och visuella varningar. Pilen är en icke-repainting-pil som visas på avtrycksljusets stängning.

Sweden

Dess utseende inträffar emellertid före införandet. Observera att handelssignalen fortfarande måste filtreras genom att använda en annan inmatningsparameter. Exempel på varningar som visas kommer att se ut så här: EURJPY på M30 8211 baisse regelbunden divergens (Objekt: Divergens ID: Huvud) AUDCAD på M15 8211 Större gömd divergens (Objekt: Divergens ID: Huvud) Indikatorn levereras med skydd så att endast premium - Fungera bäst på din plattform. CCI Divergensindikator Denna indikator liknar egenskaper i MACD - och RSI-Divergensindikatorerna, med den enda skillnaden att varukanalsindex är huvudindikatorn som det här verktyget bygger på. Det producerar också visuella och ljudvarningar, precis som dess motsvarigheter. Filtreringsparametrar som trendlinjepauser måste användas före handelsposter. MTF-skript Vad är MTF-skriptet Detta är ett Multi TimeFrame-skript som gör det möjligt för näringsidkaren att titta på flera tidsramar och deras indikatorvärden utan att behöva fortsätta växla från en tidsram till en annan och tillbaka igen. Den som har behövt byta mellan tidsramar kan intyga att om du gör det så länge, kan du faktiskt börja bli svettig. För människor som inte kan hålla sig till den visuella torturen att växla mellan tidsramar, är MTF-skriptet ett verktyg som kan lösa deras problem. Om exempelvis näringsidkaren anger tidsramen för indikatorn till den för ett fyra timmarsdiagram (H4) och anger tidsramen för huvuddiagrammet till H1, kan näringsidkaren sedan se H4-indikatorvärdet på H1. Indikatorn visar den faktiska data för en tidsram en lägre tidsram än den aktuella chart8217s tidsramen anges. Funktioner i MTF-skriptet Följande inställningar i MTF-skriptet kan anpassas så att de passar till näringsidkarens krav. Dessa inställningar kan justeras genom att trycka på F4-knappen på datorn för att öppna MQL-gränssnittet. Period: Du kan justera indikatorens tidsperiod. Pris: Du kan ange det pris som indikatorn utför sin beräkning. (0close 1open 2high 3low 4median 5typical 6weighed) MA Metod: Detta gör det möjligt för näringsidkaren att välja vilken typ av rörligt medel som manuset ska fungera med. (0simple 1 exponentiell 2-smidig 3-linjär viktad) Färg: För bättre visualisering kan näringsidkaren justera linjens färg. Bredd: Detta används för att ange hur bred indikatorlinjerna ska användas för bättre visualisering av indikatorn. Stil: Detta används för att ange stilen på linjer (0solid, 1dashed, 2dotted, 3dasheddotted, 4dashdouble-punktad). Fungerar endast om Width0. Histogramläge: sant ritning i histogramläge, falsk ritning i linjeläge. Färgläge: Du kan ställa in mellan 0 och 2. Nivåerna är justerbara med inställningarna HighLevel, MiddleLevel, LowLevel. HUR DU TAR INDIKATORERNA Dessa indikatorer är alla tillgängliga till en kostnad av 160 online. Betalning av denna avgift kommer med livstid tillgång. Det finns dock inga försöksperioder, så om du köper dessa indikatorer gör du det egentligen på egen risk. Forex4you har inte testat dessa indikatorer för att noggrant bedöma deras prestanda. Vad vi helt enkelt gjort här är att varna dig för förekomsten av dessa indikatorer. Om de utför det blir det bra. Om de inte gör det måste du dike dem och fortsätta. Uppmärksamhet Författarnas synpunkter är helt egna. Verktyg och programvara för Forex Analysis Anledningen till att vi har alla typer av verktyg som används i vardagen är att de gör livet enklare genom att hjälpa oss att utföra uppgifter snabbare och effektivare. Forexmarknaden är inte annorlunda, och det finns flera verktyg som existerar för att hjälpa handlare att utföra olika aspekter av Forex trading lättare, snabbare och effektivare. I today8217s blogginlägg kommer vi att lyfta fram några av dessa verktyg och visa hur de kan användas för effektivare valutahandel. Candlestick Pattern Recognition Anledningen till att detta verktyg har listats först är på grund av vikten av att ljusstakar spelar på marknaden. Lysstake kan antingen användas som fristående verktyg i forexanalys och handel, eller som en del av andra handelsstrategier.

Sweden

Problemet är att många näringsidkare inte kan känna igen handelbara ljusstake mönster när de uppstår. Det är där ljusstickmönsterigenkänningsverktyget kommer till räddning. Det finns några sorter av det här verktyget på marknaden, och jag har personligen testat flera av dem. Men de få jag har testat är inte upp till skrapa eftersom de är fyllda med fel. Här presenterar vi en version av det här verktyget som släpptes för användning på alla MetaTrader4-plattformar. Smeknamnet HLR (för Candlestick Pattern Recognition) den här Forex-anpassade indikatorn är byggd för att spåra några specifika ljusstake-mönster som de utvecklas på diagrammen. Denna indikator fungerar genom att kommentera de nuvarande ljusstickmönstren som finns på diagrammen. Indikatorn kan också utföra en snabbsökning, som visar de senaste ljusstickmönstren i varje tidsram. Det indikerar också hur många som tillbaka som mönstret identifierades på diagrammet, så att näringsidkaren kan få en uppfattning om hur länge ljusstarkens effekt har funnits på marknaden. Nedan är listan över ljusstickmönster som HLR letar efter. Morning Star eller Morning Doji Star Kvällsstjärnan eller Kvällen Doji Star Tre White Soldiers Tre Svarta Crows Tre Inside Up Tre Inside Down Three Outside Up Tre Outside Down Piercing Line Dark Cloud Cover Verktyget kan laddas ner från IBFX webbplats. Filen måste då lagras i indikatormappen på din MT4-klient. När du sedan startar MT4-plattformen, använd indikatorn på ditt diagram genom att helt enkelt dra 8220IBFX CPR8221 från din Navigator8217s fönster 8220Custom indicator8221 lista till diagrammet. Näringsidkaren uppmanas nu av en dialogruta för att göra vissa justeringar av inställningarna. Pivot Point Calculators Pivot Point Calculator används automatiskt för att plotta pivotpunkter på diagrammen. De konventionella sättens pivotpunkter beräknades var att använda de föregående dag8217s höga, låga och låga priser för att få de nya svängpunkterna för dagen. De manuella beräkningarna görs med följande formler: Pivot Point (PP): (High Low Close) 3 Första Stöd (S1): (2 x PP) Högsta Motstånd (R1): (2 x PP) ): PP 8211 (R1 S1) Andra motstånd (R2): PP (R1 S1) Tredje stöd (S3): (2 x PP) - ((2 x Hög) Låg) (Hög (2 x Låg)) Fördjupningen av att beräkna dessa pivotpunkter manuellt beskrivs bättre än erfaren. Slutresultatet av den gamla metoden Traders väljer helt enkelt att inte passera stressen för att beräkna nya svängningar varje dag med förödande resultat. Utan att veta vilka punkter som näringsidkare sannolikt kommer att förändras, handlas handelar och lämnas blint. Därför har ingången till indikatorerna Daily Pivots och Weekly Pivots varit en sådan välkommen utveckling. Pivot-punkträknarna kommer som anpassade indikatorer, är vanligtvis tillgängliga gratis över hela internet och AUTOMATISKT beräknar stöd - och motståndsvärden för den nya handelsdagen eller veckan, komplett med olika färger för att ge en visuell bildskärm som gör det enkelt att skilja mellan en Svängpunkt från en annan. I två av våra tidigare artiklar har vi diskuterat hur man använder dagliga och veckovisa pivot. Vi pratade ens om en strategi som inkorporerar den veckovisa pivoten med Ichimoku Kinko Hyo. Du kan ladda ner ett urval av de olika pivotpunkterna genom att söka efter dem på Google och hämta dem i enlighet därmed. Processen att hämta och installera indikatorerna är som följer: Steg 1: Ladda ner installationsfilen och dubbelklicka på den. Följ instruktionerna på skärmen som visas i dialogrutorna. Steg 2: Välj de verktyg du vill installera, klicka på nästa. (Se till att du väljer din MT4 installationsmapp). För att applicera indikatorn på ditt diagram, dra och släpp bara pivoträknare från din Navigator window8217s 8220Custom indicator8221 lista. Du kommer att märka en blå rektangel längst upp till vänster på indikatorn. Det här kallas ett ankare och skapades för att du ska kunna flytta visningen var som helst på ditt diagram. Dubbelklicka på rektangeln och dra och släpp den överallt på ditt diagram. När nästa kryssrutan kommer in, ska indikatorns display återplacera sig på rätt plats. Fibonacci Calculator Fibonacci Calculator är ett onlineverktyg som är ett två-i-ett-verktyg som kombinerar Fibonacci retracement-indikatorn och Fibonacci Expansion-indikatorn i ett paket som använder swing högt och svänger lågt av prisåtgärden för att spåra retracement och förlängningspunkter på ett prisschema.

Sweden

Att använda de konventionella Fibonacci retracement - och expansionsverktygen kräver kunskap om hur man identifierar extrema priser (svingen låg och sväng högt) som de är synliga på diagrammet. Fibonacci-kalkylatorn som vi kommer att beskriva här kräver fortfarande att näringsidkaren vet hur man utför den funktionen, men på ett annat sätt. Fibonacci-kalkylatorn är tillgänglig på den här sidan: För att kunna använda det här verktyget bör näringsidkaren klicka på länken ovan för att komma åt verktyget, vilket är webbaserat. Olika punkter som heter a, b och c. visa intresseområdena enligt följande: Downtrending-tillgång 8211 a, vilket motsvarar svänghöjden 8211 b, motsvarande svängen låg 8211 c (den maximala punkten för retracement innan priset blir i riktning mot den tidigare trenden. uptrend 8211 a, vilket motsvarar svängen låg 8211 b, motsvarande svänghöjden 8211 c (den maximala punkten för retracement innan priset snurrar uppåt). Genom att klicka på knappen 8220Calculate8221 visas retracement och expansionsnivåerna i de angivna utrymmena. näringsidkare kan sedan använda de olika nivåerna som visas för att göra handelsbeslut som vi redan har diskuterat under artikeln som beskriver användningen av Fibonacci i handelsexempel. Diagrammönsterigenkänningsverktyg Kärnan i detta forexverktyg är att identifiera diagrammönster som de förekommer i forex . Diagrammönster anger vanligtvis vad framtida prisåtgärder för ett valutapar sannolikt kommer att vara och de utgör ett viktigt verktyg som kan användas för att leverera vinst till marknaden. Ett mycket populärt forexverktyg som mäter diagrammönster erbjuds av Autochartist. Autochartist erbjuder en testperiod på 14 dagar för potentiella kunder att utvärdera mjukvaran och sedan gör verktyget tillgängligt för abonnemangsavgift eller gratis om du har ett funktionellt levande konto hos en av Autochartist8217s partnermäklare. Mönsterkonfigurationsverktyget finns i två former. Det finns den webbaserade versionen och det finns MT4 plug-in-versionen. Även om du laddar ner MT4-plugin-modulen (som är tillgänglig som en anpassad indikator), är det lämpligt att använda båda versionerna tillsammans. Kartmönstret skickar vanligtvis ut automatiska varningar när nya och färdiga diagrammönster som trianglar, kilar, toppar och bottnar identifieras. Den genomsnittliga framgångshastigheten har sagts vara så hög som 70 med färdiga mönster. Signaler på framväxande och färdiga mönster skickas vanligtvis som hörbara och visuella varningar när mönstren identifieras. I den webbaserade versionen tillhandahålls fördragen kartor på ett sätt som lätt kan förstås av handlare. Detta diagrammönsterverktyg är vad nya aktörer behöver införliva viktig teknisk analys i deras arsenal och tillåter fortfarande erfarna handlare möjligheten att skanna marknaden för möjligheter på ett sätt som sparar tid och möjliggör för handlare möjligheten att göra andra marknadsrelaterade aktiviteter också. Som tidigare nämnts kan diagrammönstret ge information om nya mönster (mönster-i-evolution) eller färdiga mönster. De framväxande diagrammönstren ger en tidig varningsmekanism som varnar näringsidkare för att det finns potentiella handelsmöjligheter. Vissa mönster som trianglar låter handlare sedan handla inom gränserna för det utvecklande mönstret innan de är färdiga. Den webbaserade versionen visar extrapoleringar av trendlinjerna som kompletterar mönstren så att näringsidkare kan visualisera mönstret när det utvecklas. När priset har nått de trendlinjer som gränsar till mönstren, omvandlas det nya mönstret till ett färdigt mönster som sedan presenteras som en handelsmöjlighet. Om de nya mönstren inte utvecklas helt och hållet till slutförandet (dvs. priset antar en annan väg och går inte vidare till stöd - eller motståndstrendslinjerna där uppdelningen för slutförande förväntas inträffa), löper mönstret ut. Flera parametrar ges av diagrammönstret för att hjälpa handlare att förstå hur man använder verktyget. A) Symbol: Detta är symbolen för det handlade valutaparet. B) Intervall: Detta är tidsramskartan där diagrammönstervärdet utför den tekniska analysen. C) Mönster: Detta är diagrammönstret ifråga.

Sweden

d) Längd: Det här är antalet ljusstakar som förväntas förfalla från början av diagrammönstret till slutförandet. e) Trendbyte: Det här är den förväntade trenden som diagrammönstret förväntas få med på valutaparet. Därför kan ett diagrammönster antingen vara ett reverseringsmönster eller ett fortsättningsmönster. f) Direction: This is the direction that the chart pattern is expected to confer on the price action. g) Quality: This indicates the strength of the pattern. The quality index uses a number of bars as well as colour to indicate quality, with the colour spectrum extending from green to red and the number of bars starting from 2 bars all the way up to a very strong 7-bar rating. h) Volume: Indicates the trading volume that accompanies the pattern. Look at our article on how to trade forex using volume of trade as an indicator, to get more insight on this. i) Uniformity and Clarity: Indicates how clear or how ambiguous the information the pattern reveals is. j) Breakout: The chance of breakout with the current state of evolution of the pattern. This uses a colour code and number of bars to grade the chance of breakout. k) Forecast Price: This is a most important parameter. With the forecast price, traders can decide where to set their profit targets if they take a trade based on the pattern breakout. The other tools that traders can use in the market are as follows: Autochartist Fibonacci Tool This tool can be used as an adjunct to the Fibonacci calculator we have mentioned above. This tool is provided by Autochartist and it provides traders with the alternative of using the web-based version or the MT4 plug-in version. It is advisable to use both versions together. There are several advantages of this tool over other Fibonacci tools, including the one mentioned above. Traders can receive automatic alerts of emerging and completed Fibonacci patterns from straight forward extensions, retracements, and ABCD patterns. The tool can even stretch this to include alerts on more sophisticated setups like Gartley and Butterfly formations. The Autochartist Fibonacci tool can also detect an emerging Fibonacci pattern, which is truly an industry first. Emerging Fibonacci patterns are slightly more convoluted, as there is more than one hypothetical condition which needs to happen for the pattern to complete. The following parameters are displayed by the Autochartist Fibonacci tool. a) Symbol: This is the symbol of the currency pair being analysed. b) Interval: This indicates the time frame chart used in performing the analysis. c) Pattern: This indicates if the pattern is an ABCD pattern, a Gartley pattern or a clearcut Fibonacci extension or retracement pattern. d) Length: This shows the length of time (in candles) that the asset is expected to progress to completion. The number of candles multiplied by the time frame will tell the trader how long (in hours) a pattern can become tradable. This is equally a good tool to set expiry times if the currency pair is being traded in the binary options market. e) Direction: This shows the direction the currency pair is expected to attain when the pattern is complete. f) Quality: This parameter uses a number of bars to indicate the quality of the signal being projected by the pattern. The higher quality is seen with an ascending order increase in the number of bars. g) TimePrice Symmetry: Symmetry with price and time is shown by an ascending order of number of bars, with more bars showing that the pattern is more symmetrical with price and with time. h) Clarity: This indicates how clear the pattern formation is, and with this a trader can decide on whether the Fibonacci pattern is clear enough to produce valid signals or not. h) Targets: Under targets, traders are shown all the price targets that need to be attained in terms of the Fibonacci levels at 23.6, 38.2, 50, 61.8, etc. Key Levels Tool The Key Levels tool from Autochartist allows traders to detect horizontal support and resistance areas automatically, thanks to the visual lines drawn by the tool across areas where the price action forms support and resistance. These areas of horizontal support and resistance are usually encountered at very significant price levels in the market. The job of the Autochartists Key Levels indicator is to identify these levels of support and resistance and notify traders when the price action approaches or breaks through these important levels. This tool is therefore a very important tool for those who make trade entries based on support and resistance, and also those who use these levels to set profit targets for their trades. Just like the chart pattern tool from the same vendor, there is a web-based version of the tool as well as an MT4 plug-in which can be downloaded and installed into the Custom Indicator folder of the traders MT4 client. This way, those who trade with the MT4 can use the software seamlessly. However, it is advisable that traders make use of the web-based version in conjunction with the MT4 version so as to get access to more information concerning the indicator, which is usually placed on Autochartists web page which displays the activity of the Key Levels Indicator.

Sweden

The Key Levels indicator displays the following parameters: a) Currency pair: This is the currency pair for which the analysis has been done. b) Direction: Indicates whether the currency pair is heading upwards or downwards in relation to its expected behavior at the identified key level. For instance if price is approaching a strong support, the direction arrow will indicate upwards if the price is expected to bounce off this key level. c) Interval: The interval simply informs the trader what time frame chart the key level appeared. d) Level type: Identifies whether the key level is a support or a resistance. e) Identified time: This is the time and date that the key level appeared on the chart and became functional. f) Length: This shows the length of time that it will probably take for the price action to get from one key level to another. Measured by the number of candles. g) Significance: This displays how important the support or resistance level is in the context of the price action. This is usually displayed as colour bars, and what is looked at is the number of bars as well as the colours of the bars. h) ResistanceSupport level: this displays the price that corresponds to the resistance or support level, depending on whether the price is at a support or resistance. The Autochartist Key Levels indicator automatically identifies these price levels as either Breakout or Approach. A Breakout signifies that a key level has been breached. Breakout signals indicate that a significant key support or resistance level has been breached. Traders tend to buy when the price breaks above a level of resistance, or sell when price breaks below a level of support. We have discussed how to trade such breakouts in a previous article. The Approach signal occurs when the price action is heading towards a known Key Level as depicted by the indicator. Approach signals can be likened to an early warning signal, given to traders to indicate that the price is heading towards an identified key level of support or resistance. There are two possibilities with the approach signal. It is either the price of the currency pair will bounce off the key level, or it will break through the key level. Approach signals are useful in determining where to set stop losses and take profits. Usually stop losses are set beyond a key level and profit targets are set either before or directly on the key level. Conclusion There are many tools that can transform the outcomes of trading of many forex traders. These tools take away the element of ignorance and blind trading, and bring on an assertiveness and assuredness that a forex trader needs to transform trading results. The use of these tools should be practiced extensively on demo before the trader goes live with them. Attention The authors views are entirely his or her own.