forex.pm forex forum binary options trade - Forex, борси, пазари, информация и анализи за FOREX. - Общи сведения за пазара FOREX Валутния пазар.
  • Welcome to forex.pm forex forum binary options trade. Please login or sign up.
 

Общи сведения за пазара FOREX Валутния пазар.

Started by admin, Oct 20, 2019, 04:18 pm

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

admin

ВЪВЕДЕНИЕ.
Общи сведения за пазара FOREX Валутния пазар FOREX (Foreign Exchange Market) представлява съвкупност от операции за покупко-продажба на чуждестранна валута и се предоставя при определени условия (сума, обменен курс, време). Основни участници на валутния пазар се явяват: търговски банки, валутни борси, централни банки, фирми осъществяващи външнотърговски операции, инвестиционни фондове, брокерски компани и частни лица. Основните валути, които имат основния обем от всички операции на пазара FOREX, това са щатския долар (USD), евро (EUR), японската йена (JPY), швейцарския франк (CHF) и английския фунт стерлинг/английската лира (GBP). Ежедневния обем от конверсионни операции в света съставлява сума от порядъка на 2 трилиона долара. На Лондонския пазар се пада около 32% от оборота, на пазара в Ню Йорк/ Американския пазар 18%, Германия/Франкфурт - 10%. Операциите с участието на щатския долар са около 70%. Брокерите които търгуват он-лайн и предлагат подобна възможност на своите клиенти съставляват около 10% от оборота на пазара FOREX. Дневният обем операции на най-големите световни банки (Deutsche Bank, Barclays Bank, Union Bank of Switzerland, CityBank, Chase Manhattan Bank, Standard Chartered Bank) достига милиарди долари. Операции от типа спот (spot), или текущи конверсионни операции, се наричат сделки покупко/продажба на валута, фактическото им изпълнение (валутиране) става на втория ден след затваряне на сделката. По данни към 1998 год около 40% от Forex-активността се пада на Spot-пазара. Типичните обеми от сделки в междубанковата търговия е представен от около 10 милиона долара, но благодарение на маржовата търговия на пазара могат да участвуват и лица, разполагащи с неголям капитал. Брокерите предоставящи услуги за маржова търговия, изискват внасяне под залог на депозит и дават възможност на клиента да извършва операции за покупко/продажба на сума 40 - 50 пъти , а понякога и по-големи от внесения депозит за тях. Рискът от загуба поема самия клиент, депозита служи като обезпечение, което застрахова брокера. Източници за информация за състоянието на финансовите пазари - чрез системи в реално време, предоставящи данни за котировката на валутите, а също така и финансово-икономически новини от международните агентства са REUTERS, DOW JONES, CQG, BLOOMBERG, TENFORE и др.

admin

Маржин търговия.
За разлика от валутните операции с реална доставка на валута или реален обмен на валута участниците на пазара FOREX, особено тези които имат малък капитал използуват търговия под застрахован депозит - маржова, или така нареченото кредитно рамо (margin trade или leverage trade). При маржин търговията всяка операция винаги има два етапа: покупка (продажба) на валута по една цена, а след това обезателна продажба (покупка) на същата валута по друга цена (или по същата). Първото действие се нарича "откриване на позиция", а второто - "закриване на позиция". При откриване на позиция реално доставяне на валута не произтича, а клиента открил тази позиция внася застрахователен депозит, който служи като компенсация при възможни загуби. След закриване на позицията застрахования депозит се връща по сметката на клиента и се прави разчет на приходите-загубите по извършената операция, чийто еквивалент е застрахования депозит. При това депозита често пъти е сто пъти по-малък от сумата, която клиента използва при тази търговска операция. Ето илюстрация на откриване и закриване на позиция: Например прогнозирайки засилване (поскъпване) на еврото спрямо долара т.е. когато тренда/графиката на еврото ще се движи нагоре ние искаме да купим евро на по-ниска цена сега и да ги продадем по-късно обратно когато еврото стане по-скъпо. В този случай операцията ще изглежда така откриваме позиция "купува-buy" на евро, закриваме с позиция "продава-sell". През цялото време докато позицията е била отворена ние имаме открита позиция по евро (EUR/USD). По подобен начин ще постъпим, когато еврото ще отслабва по отношение на долара графиката се движи надолу, то нашата операция ще бъде откриване на позиция "продава" и закриване с "купува". По такъв начин е възможно ние да получаваме печалба както при понижаване, така и при повишаване курса на валутата. За да се играе на валутния пазар FOREX вие можете да направите това само чрез посредник на междубанковия валутен пазар. Такъв посредник може на бъде финансова къща или финансов брокер. Тези организации ви предоставят възможност да използвате данни в реално време от информационните агентства Dow Jones, Telerate, REUTERS и имат отделен телефонен или компютърен канал с брокер, който ви дава котировки на валутите и чрез който вие можете да извършвате операциите. Дори и вие да сте толкова богати, че да можете да заплащате услугите за информационните агентства, то на вас ви е необходим активен участник на този пазар (маркет-мейкър), койта ще ви определя цената на сделката. Тези котировки които ще виждате на екрана на вашия монитор са котировките на валутите по които може да извършвате реални сделки на FOREX. Те постоянно се менят. Затова не може да звъннете на брокера и да поръчате операция по удобна за вас цена, тъй като тази цена няма да устройва брокера.

admin

ВАЛУТНИ КУРСОВЕ.
Определение Валутен курс - това е цената на паричната единица на една страна, изразена чрез паричната единица на друга страна при сделки за покупко-продажба. Тази цена може да бъде установена като се изхожда от съотношението между търсене/предлагане на определената валута при условията на свободния пазар, и/или е строго регламентирана с решение на правителството или неговия главен финансов орган, обикновено това е централната банка.
Видове валутни курсове.
Пряка котировка - количеството национална валута за една единица чужда валута. В повечето страни курсовете на чуждестранните валути се изразяват в национална валута. Това е така наречената система за преки котировки. Като пример в Германия един долар USA ($) ще бъде приравнен към определено количество германски марки ФРГ (DM), а в Ню-Йорк една германска марка ще бъде приравнена към определено количество центове (или долари , ако курсът на марката бъде достатъчно висок). Сега вече в страните от Еврозоната говорим за евро (EUR). Обратна котировка - количеството чужда валута за единица национална валута. Крос-курсове (кръстосани) Това е съотношение между две валути, което произтича от техния курс по отношение към трета валута. При операции на световния пазар често се използуват крос-курсове към щатския долар, тъй като долара се явява не само основна резервна валута, но и повечето сделки по света се извършват в щатски долари. DEM/CHF, GBP/DEM Всички разчети по крос-курсове свързани с долара се определят чрез деление: DEM/CHF = USD/CHF : USD/DEM Всички разчети по крос-курсове свързани с фунта-стерлинг се определят чрез умножение: GBP/DEM = GBP/USD ? USD/DEM.
Цената на валутата на една страна изразена чрез валутата на друга страна, установена в момента на сключване на сделката, при условията на валутен обмен между банки-контрагенти на втория работен ден от деня на сключване на сделката. Спот-курсът отразява колко високо бива оценена националната валута в момента на провеждане на операцията зад пределите на дадената страна.
FOREX (Foreign Exchange) - международен валутен обмен. Съкратено обозначение FX USD - щатски долар Основни валути (majors) EUR = ECU - eдинна европейска валута-евро(екю) USD - (американски долар ) GBP = STG ( фунт стерлинг, паунд, английска лира, cable) CHF = SWF (швейцарски франк, swissie) JPY = YEN (японска йена) Министрите на финансите на страните от Европейския Съюз са обявили курсове на конвертация за валутите на 11 страни в новата обща валута - евро. Започвайки от 00.00 часа Европейско време на 1 януари 1999 год. еврото стана официална валута за 11 страни от ЕС независимо от това, че банкнотите и монетите се появиха в обращение в началото на 2002 година. Великобритания, Швеция, Дания и Гърция не участвуват в конвертацията. Министрите са обявили следните курсове на конвертация: Германска марка - 1.95583 Френски франк - 6.55957 Италианска лирета - 1936.21 Испанска песета - 166.386 Португалско ескудо - 200.482 Финландска марка - 5.94573 Ирландски фунт - 0.787564 Белгийски/Люксембургски франк - 40.3399 Холандски гулден - 2.20371 Австрийски шилинг - 13.7603.
Финансовите учреждения, които постоянно осъществяват котировки на курсове за покупка и продажба на различни валути и встъпват в сделки по тях, се наричат маркет-мейкъри (market-maker) - това са 20% от световните банки, осъществяващи до 60% от обема на всички сделки. Финансовите учреждения, които осъществяват запитвания за стойност на валути, - маркет-юзери (market-user). Котировка на предлагана валута изглежда по следния начин: USD/CHF = 1,7050/60 Това означава, че трейдера може да закупи долари за швейцарски франкове по курс 1,7060, а да продаде долари за швейцарски франкове по курс 1,7050. 1,7050 - бид (bid); 1,7060 - аск (ask). Пункт(point) - това е минималното изменение на цената (pips) - 1,7055 - 5 pips. Спред (spread) - разликата между цена купува и цена продава: 1,7060 - 1,7050 = 10 pts points (стандартния банков спред е от 5 до 10 pts). 1,7060 - 1,70 - big figure (голямата фигура). Hedge - застраховане от валутен риск.
Работно време на пазара FOREX.
Лондон Великобритания 10:00 18:00 Ню Йорк САЩ 15:00 23:00 Сидни Австралия 00:00 08:00 Токио Япония 02:00 10:00.
Ето и един адрес за да проверите спрямо вашата часова зона http://www.forexmarkethours.com/
Американската и Азиатската сесии се явяват най-агресивни, а най-голям обем от операции се извършват по време на Европейската сесия. Новозеландската и Австралийска cecии се считат за най-спокойни.


admin

Как Forex пазарът работи 24 часа на ден?
Когато става дума за Forex, много хора не осъзнават, че това е най-големият финансов пазар в света. Различни пазари по целия свят участват в търговията чрез това, което се нарича ECN или електронни съобщителни мрежи. Смята се, че на Форекс се търгуват над $ 5 трилиона всеки ден.
Как работи 24-овия Форекс пазар ?
За разлика от фондовия пазар, Форекс пазарът е отворен 24 часа в денонощието, въпреки че трябва да се спомене, че пазара е затворен в събота и неделя. Forex отваря в 22:00 GMT в неделя и след това затваря в 22:00 GMT в петък.
Трейдърите по света винаги търсят определена валута в даден момент и поради това високо търсене на валути, Forex пазарът е отворен 24 часа в денонощието. Това означава, че трейдърите могат да търгуват форекс 24 часа на ден, без почивка! Всеки има възможността да търгува на Forex 24 часа в денонощието, заради различните часови зони по света. Forex работи чрез мрежа от компютри, които непрекъснато търгуват валути по всяко време на деня и нощта, а не затварят в определено време. 24-часовата Forex търговия също е възможна, тъй като това е извънборсов пазар, който не разполага с централизирано място. По време на всички 24 часа от Forex търговията, хората могат да се включат в нея по всяко време, но все пак има някои периоди на висока волатилност. Разбрахме, че можете да търгувате Форекс 24 часа на ден, нека да разгледаме защо това всъщност се случва.
Кой участва в 24-часовата търговия?
Централните банки по целия свят и бизнеса винаги се нуждаят от валута. Парите карат света да се върти и валута винаги е необходима по целия свят за международната търговия. От 1971 г. централните банки са се позовали на валутните пазари, за да работят. Всеки ден Форекс пазарът отваря в Австралия / Нова Зеландия и останалата част от Азия, следвана от Европа и след това Северна Америка. След като един регион затваря, друг регион отваря и валутите продължават да се търгуват на Форекс пазара. Двайсет и четири часовата Forex търговия дава възможност на търговците да търгуват почти по всяко време на деня. С други думи, Forex търговията е достъпна почти по всяко време, обаче повечето от брокерите също имат паузи в търговията. Обикновено търговията прекъсва за минути на валутния пазар, така че трейдърът може също да си почине.
Всеки ден икономиките на страните се колебаят дали се свиват или нарастват. Това се дължи на политическа нестабилност и други промени. Централните банки се стремят да стабилизират националната валута на страната си, като търгуват на свободния пазар и поддържат подобна стойност в сравнение с други валути от цял свят. Поради важността на валутите и променливите икономики, Forex се търгува 24 часа в денонощието и заради това Forex остава един от най-популярните пазари за търговия.
Къде се случва 24-овата форекс търговия?
Не съществува физически обмен по време на 24-часовата форекс търговия. Форекс търговията се извършва по интернет. Тъй като Форекс е световният най-голям пазар за търговия с валути, той обслужва валутните търговци от брокерите. Форекс търговията се извършва по двойки. Всяка седмица валутният пазар стартира в Нова Зеландия в неделя, което е техният понеделник. Във всеки друг пазар не сте в състояние да търгувате активи, докато някой не е на разположение, за да купува и продава сделки от Вас. На валутният пазар Вие сте в състояние да търгувате Форекс 24 часа в денонощието.
Какви са характеристиките на Forex пазарът?
Forex търговията е пазар с голям ливъридж. Можете да инвестирате малко пари и да контролирате много. Има много потенциал да направите печалби (и загуби) по време на двадесет и четири часовата търговия на Форекс. Това дава на много видове инвеститори, малки и големи, гъвкавост, за да вземат участие в пазара и да спомогнат на валутите да процъфтяват. Важно е да се знае кои са най-активните периоди на търговия, в които може да се търгува.
Централните банки заедно с трейдърите и брокерите по целия свят са в състояние да търгуват Forex онлайн, 24 часа на ден. Часовете за Forex търговия работят по целия свят, ето така:
Ню Йорк между 13:00-22:00 GMT; в 22:00 GMT отваря Сидни; Токио отваря в 00.00 ч. и приключва в 9:00 ч. по Гринуич; и след това Лондон отваря врати в 8:00 часа сутринта и приключва в 17:00 GMT.
Форекс пазарът предлага потенциал за един инвеститор да направи много пари (не забравяйте, че можете и да загубите пари лесно). Той също е подходящ за начинаещи, за да се научите как да търгувате с малка инвестиция. Всички пазари крият риск, дори и Форекс пазарът. Красотата около Forex е, че можете да търгувате 24 часа на ден и да имате гъвкавостта да движите валутата по-често. Важно е да се разбере, че търговията на Forex е в състояние да се ръководи от стратегии, които могат да Ви помогнат да търгувате по-ефективно. Независимо дали търгувате на пазара сами или с проверен онлайн брокер, е възможно да станете успешни в печеленето на пари.
Трябва ли да търгувам форекс 24 часа на ден?
Ако търгувате форекс 24 часа в денонощието, ще ослепеете. Шегуваме се, Вие най-вероятно ще сте твърде уморен и ще започнете да влизате в лоши сделки. Въпреки че пазарът е отворен 24 часа в денонощието, това не означава, че Вие всъщност трябва да търгувате всеки един час от него. Всъщност, около половината от деня няма кой знае колко големи пазарни движения. Това, разбира се, зависи от валутната двойка, но като цяло, най-активните времена за търговия започват, когато Лондон отваря. И най-добрият от най-добрите търговски периоди е, когато сесиите в Ню Йорк и Лондон се засичат.
Това е, разбира се, е най-вече подходящо за интрадей трейдърите, хора, които се стремят да се възползват от 24 часа форекс търговия. В допълнение към това, припокриването на споменатите по-горе пазарни сесии най-вече влияе на основните валутни двойки, особено тези, които имат EUR, GBP и USD валути като котируема валута. Като правило, обикновено има известна волатилност за JPY двойките, когато отваря пазара на Токио.
Търгуването на Форекс през целия ден наистина няма смисъл. Пазарните сесии са най-вече полезни за търговците в рамките на деня, скалпиращите, сунг трейдърите, трейдърите на пробив и т.н. Ако търгувате позиционно, това не трябва да има много значение за Вас.
Какво се случва на празници?
Това е интересен въпрос. Като цяло, можем да разделим празниците на местни и световни. Винаги, когато има национален почивен ден търговията не спира. Това е така, защото има огромно количество ликвидност, за да търгувате почти всяка валутна двойка, особено основните. Когато става дума за екзотични валутни двойки и някои кросове, можете да видите, че наистина някои двойки са неактивни. Например, двойките с рублата не се търгуват по време на православната Коледа, тъй като няма абсолютно никаква ликвидност, когато руският пазар е затворен.
Нека разгледаме световните празници, защото при тях търговията е спряна навсякъде. Това не означава непременно, че целият свят не търгува, а означава, че търговията на този ден (или в рамките на определени часове) не е възможна. Пример такъв празник може да бъде Коледа. Въпреки че не се празнува от най-голямата част на света (географски), се празнува в почти всички големи финансови центрове и това е причината да не се търгува форекс през този период.
Кога да търгувам форекс?
Отговорът е много прост - всеки път, когато смятате, че е подходящо. Вие не трябва преди всичко да базирате стратегията си за търговия на борсовите сесии, като времето, просто показва възможната волатилност, а не изходни или входни точки. Ако сте трейдър в рамките на деня и Вашите основни търговски инструменти са GBP/USD (известни също като кабел) и EUR/USD, тогава определено ще изпитате най-високата волатилност по време на застъпването на сесията на Ню Йорк и Лондон. Това е времето, което много скалпери обичат, защото понякога буквално можете да направите няколко сделки в рамките на една минута.

admin

Звучи вълнуващо, как да започна?
Задръжте. Forex търговията е забавна, може да се прави по всяко време, но трябва да знаете, че това е рисковано. Особено, ако разполагате с ограничени познания за Forex търговия. Преди да започнете Forex търговия онлайн се препоръчва да се запознаете с документите за оповестяване на риска, за да се разберете как функционира Форекс и какви са възможните рискове. След като получите добра представа за пазара, ние Ви предлагаме да откриете демо сметка, за да се пробвате с търговия с виртуални пари на първо време.
Ако имате нужда от допълнителна информация за Форекс пазара или за търговията като цяло, Вие сте повече от добре дошли да посетите нашите уебинари, където можете да зададете своите въпроси и да получите отговори от доказани експерти.

admin

Какво е работното време на Форекс пазара?
Оборотът на най-големия и ликвиден финансов пазар в света, е в размер на цели 5 трилиона долара на ден! Можете ли да си представите колко голямо число е това? Да, правилно сте се досетили - става въпрос за Forex пазарът.
Ако четете тази статия, най-вероятно се интересувате от валутна търгоия. Трейдърите, винаги се стремят към най-доброто и когато става въпрос за търговия, всеки иска най-добрите условия за търгуване, най-добрата платформа и разбира се най-добрите форекс стратегии за търговия.
Милиони трейдъри за избрали да тъгуват на Форекс пазара (Forex) и са достигнали до разбирането защо Форекс е най-добрият пазар за търговия. Тези трейдъри са изследвали потенциала на пазара и са се възползвали от неограничените възможности, които предлага. И така, защо Форекс е най-добрият пазар за търговия? Причините са много и най-различни, но сега ще разгледаме една по-конкретна - работоно време на Форекс пазара!
Търгувайте на Forex пазара, с брокер номер едно в Германия за 2018-та година - Адмирал Маркетс.
Какво представлява Форекс пазарът (Forex) през 2018 г.?
Форекс пазарът (Forex), още познат като Foreign Exchange е най-големият и най-ликвиден от финансовите пазари в света. Включването на търговците на дребно дойде с развитието на Интернет. Това позволи на по-дребните инвеститори да търгуват на Форекс онлайн чрез различни платформи за търговия. Форекс отвори вратите си за по-дребните клиенти в края на 90-те години. По това време стартираха и първите онлайн брокери на дребно. Към днешна дата, форекс пазарът (Forex) е най-големия финансов пазар в света с дневен търгуван обем от около 5.1 трилиона долара.
Форекс като пазар функционира десетилетия преди това, но тогава приема само институционални клиенти. Понастоящем дневно се търгуват трилиони щатски долари, докато клиентите на дребно допринасят само 5% от общия обем или около 250 милиарда щатски долара дневен обем.
Защо Форекс пазарът (Forex) е толкова огромен?
Огромни мултинационални търговски компании, финансови институции, хедж фондове и много други компании се нуждаят от чуждестранни валути, за да оперират техните бизнеси. Както може би разбирате, една валута е купувана онлайн за друга валута и това създава доста голям поток от средства. С други думи, Форекс е глобално място за търгуване на валути.
След като вече сте разбрали какво е Форекс пазара , нека да разгледаме най-важните причини за опериране на него.
Когато става дума за Forex, много хора не осъзнават, че това е най-големият финансов пазар в света. Различни пазари по целия свят участват в търговията чрез това, което се нарича ECN или електронни съобщителни мрежи. Смята се, че на Форекс се търгуват над 5 трилиона долара всеки ден.
Как работи 24-часовият Форекс пазар ?
За разлика от фондовия пазар, Форекс пазарът е отворен 24 часа в денонощието, въпреки че трябва да се спомене, че пазара е затворен в събота и неделя. Forex отваря в 22:00 GMT в неделя и след това затваря в 22:00 GMT в петък.
Трейдърите по света винаги търсят определена валута в даден момент и поради това високо търсене на валути, Форекс пазарът е отворен 24 часа в денонощието. Това означава, че трейдърите могат да търгуват форекс 24 часа на ден, без почивка! Всеки има възможността да търгува на Форекс 24 часа в денонощието, заради различните часови зони по света.
Forex работи чрез мрежа от компютри, които непрекъснато търгуват валути по всяко време на деня и нощта, а не затварят в определено време. 24-часовата Forex търговия също е възможна, тъй като това е извънборсов пазар, който не разполага с централизирано място. По време на всички 24 часа от Форекс търговията, хората могат да се включат в нея по всяко време, но все пак има някои периоди на висока волатилност. Разбрахме, че можете да търгувате Форекс 24 часа на ден, нека да разгледаме защо това всъщност се случва.
Търгувайте на валутните пазари със защита от негативен баланс и със специалните настройки за защита от волатилност на специалната платформа Meta Trader Supreme Edition, предоставяна от брокер номер едно в Германия - Адмирал Маркетс.
Кой участва в 24-часовата търговия?
Централните банки по целия свят и бизнеса винаги се нуждаят от валута. Парите карат света да се върти и валута винаги е необходима по целия свят за международната търговия. От 1971 г. централните банки са се позовали на валутните пазари, за да работят. Всеки ден Форекс пазарът отваря в Австралия / Нова Зеландия и останалата част от Азия, следвана от Европа и след това Северна Америка. След като един регион затваря, друг регион отваря и валутите продължават да се търгуват на Форекс пазара. Двайсет и четири часовата Forex търговия дава възможност на търговците да търгуват почти по всяко време на деня. С други думи, Forex търговията е достъпна почти по всяко време, обаче повечето от брокерите също имат паузи в търговията. Обикновено търговията прекъсва за минути на валутния пазар, така че трейдърът може също да си почине.
Всеки ден икономиките на страните се колебаят дали се свиват или нарастват. Това се дължи на политическа нестабилност и други промени. Централните банки се стремят да стабилизират националната валута на страната си, като търгуват на свободния пазар и поддържат подобна стойност в сравнение с други валути от цял свят. Поради важността на валутите и променливите икономики, Forex се търгува 24 часа в денонощието и заради това Forex остава един от най-популярните пазари за търговия.
Къде се случва 24-часовата форекс търговия?
Не съществува физически обмен по време на 24-часовата форекс търговия. Форекс търговията се извършва по интернет. Тъй като Форекс е световният най-голям пазар за търговия с валути, той обслужва валутните търговци от брокерите. Форекс търговията се извършва по двойки. Всяка седмица валутният пазар стартира в Нова Зеландия в неделя, което е техният понеделник. Във всеки друг пазар не сте в състояние да търгувате активи, докато някой не е на разположение, за да купува и продава сделки от Вас. На валутният пазар Вие сте в състояние да търгувате Форекс 24 часа в денонощието.

admin

Какви са характеристиките на Форекс пазарът?
Forex търговията е пазар с голям ливъридж. Можете да инвестирате малко пари и да контролирате много. Има много потенциал да направите печалби (и загуби) по време на двадесет и четири часовата търговия на Форекс. Това дава на много видове инвеститори, малки и големи, гъвкавост, за да вземат участие в пазара и да спомогнат на валутите да процъфтяват. Важно е да се знае кои са най-активните периоди на търговия, в които може да се търгува.
Централните банки заедно с трейдърите и брокерите по целия свят са в състояние да търгуват Forex онлайн, 24 часа на ден. Часовете за Forex търговия работят по целия свят, ето така:
Ню Йорк между 13:00-22:00 GMT; в 22:00 GMT отваря Сидни; Токио отваря в 00.00 ч. и приключва в 9:00 ч. по Гринуич; и след това Лондон отваря врати в 8:00 часа сутринта и приключва в 17:00 GMT.
Форекс пазарът предлага потенциал за един инвеститор да направи много пари (не забравяйте, че можете и да загубите пари лесно). Той също е подходящ за начинаещи, за да се научите как да търгувате с малка инвестиция. Всички пазари крият риск, дори и Форекс пазарът. Красотата около Forex е, че можете да търгувате 24 часа на ден и да имате гъвкавостта да движите валутата по-често. Важно е да се разбере, че търговията на Forex е в състояние да се ръководи от стратегии, които могат да Ви помогнат да търгувате по-ефективно. Независимо дали търгувате на пазара сами или с проверен онлайн брокер, е възможно да станете успешни в печеленето на пари.
Трябва ли да търгувам форекс 24 часа на ден?
Ако търгувате форекс 24 часа в денонощието, ще ослепеете. Шегуваме се, Вие най-вероятно ще сте твърде уморен и ще започнете да влизате в лоши сделки. Въпреки че пазарът е отворен 24 часа в денонощието, това не означава, че Вие всъщност трябва да търгувате всеки един час от него. Всъщност, около половината от деня няма кой знае колко големи пазарни движения. Това, разбира се, зависи от валутната двойка, но като цяло, най-активните времена за търговия започват, когато Лондон отваря. И най-добрият от най-добрите търговски периоди е, когато сесиите в Ню Йорк и Лондон се засичат.
Това е, разбира се, е най-вече подходящо за интрадей трейдърите, хора, които се стремят да се възползват от 24 часа форекс търговия. В допълнение към това, припокриването на споменатите по-горе пазарни сесии най-вече влияе на основните валутни двойки, особено тези, които имат EUR , GBP и USD валути като котируема валута. Като правило, обикновено има известна волатилност за JPY двойките, когато отваря пазара на Токио.
Търгуването на Форекс през целия ден наистина няма смисъл. Пазарните сесии са най-вече полезни за търговците в рамките на деня, скалпиращите, сунг трейдърите, трейдърите на пробив и т.н. Ако търгувате позиционно, това не трябва да има много значение за Вас.

admin

Какво се случва на празници?
Това е интересен въпрос. Като цяло, можем да разделим празниците на местни и световни. Винаги, когато има национален почивен ден търговията не спира. Това е така, защото има огромно количество ликвидност, за да търгувате почти всяка валутна двойка, особено основните. Когато става дума за екзотични валутни двойки и някои кросове, можете да видите, че наистина някои двойки са неактивни. Например, двойките с рублата не се търгуват по време на православната Коледа, тъй като няма абсолютно никаква ликвидност, когато руският пазар е затворен.
Нека разгледаме световните празници, защото при тях търговията е спряна навсякъде. Това не означава непременно, че целият свят не търгува, а означава, че търговията на този ден (или в рамките на определени часове) не е възможна. Пример такъв празник може да бъде Коледа. Въпреки че не се празнува от най-голямата част на света (географски), се празнува в почти всички големи финансови центрове и това е причината да не се търгува форекс през този период.
Най-добрите дни от седмицата за търговия с Форекс?
Неделя до понеделник.
Начинът по който времевите зони действат, също имат голяма роля за дневната волатилност.
Когато е понеделник сутрин в Австралия, все още е неделя вечер в Европа.
Европейската и щатската сесия за форекс търговия, все още не е отворен по това време:
. пазарът вече е активен.
. но волатилността е сравнително ниска.
Предвид на факта, че активността е относително ниска, защото повечето пазари все още са затворени, вероятността за това пазарът напълно да се настрои към новите условия и среда, е сравнително малка.
Неделя вечерта е единствената част от уикенда, когато се появяват гапове при валутните двойки. Ето защо неделя определено не е от най-добрите моменти за търговия на валутните пазари. Защитете се от нежелана волатилност!
Предвид на липсата на активност, повечето професионални трейдъри, също избягват да търгуват през този времеви диапазон.
Много от експертите препоръчват, трейдърите да не започват с търговията късно в неделя.
Понеделник обаче, също не е най-добрия ден за търговия с валути.
Първата половина на понеделник се отличава със слаба активност.
Обикновено европейските трейдъри чакат ключови икономически новини и макроданни:
. преди да решат да отворят нови позиции.
С началото на седмицата, форекс трейдърите се опитват да напипат пулса на форекс пазара и да се нагласят към него. В това отношение, безспорно сериозна помощ им оказва и някаква форма на форекс календар.
Ето защо, понеделник е работния ден от седмицата с най-ниска волатилност.
Средата на седмицата - най-доброто време за търговия с валута.
Във вторник, търговията с валута се ускорява и форекс пазарът започва да отчита повишение на активността.
Пазарната волатилност във вторник е около 120-130% от тази в понеделник.
Ето защо, вторник е един от най-добрите работни дни от седмицата за валутна търговия.
В сряда е налице лек спад във волатилността. Тя се понижава до нещо средно между понеделник и вторник.
Обяснение за това, до голяма степен се отдава на феномена суапа. Това е таксата, за държане на позиции на маржин. Традиционно в сряда се начислява троен суап за отворените през миналата седмица позиции.
Когато трейдърите търгуват с малки обеми, суапа не е ,,болка за умиране". Много от интрадневните трейдъри, дори не обръщат внимание на размера на суапа, който им се начислява.
За големите трейдъри обаче позитивния троен суап, може да генерира и печалби.
Суапа е основната причина за това, сряда да е с малко по-ниска волатилност - нещо средно между вторник и четвъртък.
Заради голямата волатилност, четвъртък е друг отличен ден за търговия на валутния пазар.
Петък.
Нещо интересно се случва в петък.
Валутните двойки, които са популярни по време на азиатската и европейската сесия започват да се препокриват.
Те остават почти също толкова волатилни, колкото и в четвъртък.
Основно, става въпрос за валутните двойки EUR/JPY и GBP/JPY.
Междувременно двойките от Северна Америка и Азия се понижават по обем.
Очевидно е, че това се случва заради затварянето на пазара в петък вечерта.
Като цяло, първата половина на петък се отличава с добри условия за търговия.
Имайте в предвид обаче, че търгуваните обеми се понижават съществено през втората половина на деня, с наближаването на уикенда.
В допълнение, често може да е налице промяна в тренда в края на седмицата, след като много от търгуващите затварят позиции, за да избегнат риска през уикенда.
Трябва да имате в предвид, че през първия петък на всеки месец излизат данните за безработицата и заетостта в САЩ, които имат изключително силно въздействие на пазарите.
Може да се каже, че вторник, сряда и четвъртък са най-добрите дни от седмицата за търговия с валут, поради по-високата волатилност на пазарите.
В средата на седмицата валутните пазари, стават свидетели на основна част от търговското движение.
По отношение на останалите дни за търговия с валутни двойки, понеделник е статичен, а петък може да бъде непредсказуем.
Кога да търгувам форекс?
Отговорът е много прост - всеки път, когато смятате, че е подходящо. Не е добра идея да базирате стратегията си за търговия на борсовите сесии, като времето, просто показва възможната волатилност, а не изходни или входни точки.
Ако сте трейдър в рамките на деня и Вашите основни търговски инструменти са GBP/USD (известни също като кабел) и EUR/USD, тогава определено ще изпитате най-високата волатилност по време на застъпването на сесията на Ню Йорк и Лондон. Това е времето, което много скалпери обичат, защото понякога буквално можете да направите няколко сделки в рамките на една минута.
Звучи вълнуващо, как да започна?
Forex търговията е забавна, може да се прави по всяко време, но трябва да знаете, че също е и рискована. Особено, ако разполагате с ограничени познания за валутната търговия (форекс търговията). Преди да започнете валутна търговия онлайн се препоръчва да се запознаете с документите за оповестяване на риска, за да се разберете как функционира валутния пазар и какви са възможните рискове.
След като получите добра представа за пазара, ние Ви предлагаме да откриете демо сметка, за да се пробвате с търговия с виртуални пари на първо време.
Ако имате нужда от допълнителна информация за Форекс пазара или за търговията като цяло, Вие сте повече от добре дошли да посетите нашите безплатни обучения, където можете да научите всичко необходимо, което ще Ви трябва за валутната търговия.

admin

FOREX търговия.
Информация от носно форекс търговията в България и по света. Forex forum България, в който ще откриете полезна информация.
Предимства на търговията на валутния пазар Forex.
Исторически погледнато, на валутния пазар е на разположение с най-големи банки, мултинационалните корпорации и други участници, които търгуват в големи размери и обеми на сделката. Малки търговци, включително физически лица, като вас и мен, малко достъп до този пазар за такъв дълъг период от време. Сега с появата на Интернет и на технологиите, FX търговия се превръща във все по-популярна инвестиционна алтернатива за широката общественост.
Ползите от търговия на валутния пазар: Тя е отворена 24 часа и се затваря само в почивните дни; Това е много течни и ефективно; Това е много променлива; Той има много ниски транзакционни разходи; Можете да използвате високо ниво на ливъридж (взети назаем пари) с лекота; Можете да се възползвате от бик или мечи пазар. Непрекъснат, 24-часова търговия.
Обмяната на валута е 24-часов пазар. Може да решите да търговията, след като се прибере вкъщи от работа. Независимо на каква времева рамка искате да търгуват на каквато и да е време на деня, няма да има достатъчно купувачи и продавачи, които да се вземат от другата страна на вашата търговия. Тази характеристика на пазара, което дава достатъчно гъвкавост, за да управлявате вашите търговия около ежедневието.
Ликвидност и ефективност.
Когато има много купувачи и много от продавачите, можете да очаквате да купуват или да продават на цена, която е много близо до последната цена на пазара. Валутният пазар е най-ликвиден пазар в света. Търгуваните обеми на валутните пазари могат да бъдат между 50 и 100 пъти по-големи от New York Stock Exchange (Източник: Oanda)
Когато търгувате акции, може да са имали събития, на които една новина се ускорява или забавя цената на базовите състав, може да са закупили в. Може би директор е изритан от акционерите на фирмата или компанията пуснаха нов продукт и големите инвеститори купуват акциите на дадена фирма. Цените на акциите могат да бъдат драстично засегнати от действия или бездействия на едно или няколко лица. Така че, ако сте се разчита на телевизионни репортажи, и вестници, за да получите новини, повечето от възможностите или предупреждения ще да дойде твърде късно, за да се възползвате от момента, в който ги получите.
Стойност на валутите, от друга страна се влияе от толкова много фактори, и толкова много участници, че това е твърде малка вероятността на всяко физическо лице или група лица, които драстично да засяга стойността на валута. , Защото на отвесни му размер, валутният пазар е трудно да се манипулира. Способността на хората да участват в търговия с вътрешна информация ,,е практически елиминиран. Като среден търговец, вие сте по-малко в неравностойно положение. Вие сте вероятно ще се играе на сравнително равна почва, заедно с всички останали търговци и инвеститори, срещу кого се конкурират.
Забележка за цена пропуски:
За тези хора, които вече са търгувани на други пазари, най-вероятно знаят за цена ,,пропуски". ,,Пропуски" се случват, когато ,,скок" на цените от едно ниво на цените на друг, без да се налага взети всички допълнителни мерки, за да стигнем до там. Например, може да бъде търговски дела, че се затваря в $ 10 в края на днешния ден, но поради някакво събитие, което се случва за една нощ, тя се отваря утре от $ 5 и продължава да отиде надолу, за останалата част от деня.
Пропуски доведе до още една степен на несигурност, която може да се меси със стратегията на търговеца. Вероятно една от най-тревожните аспекти на това е, когато търговецът използва стоп-загуби. В този случай, ако един търговец поставя една стоп-загуба от $ 7, защото той вече не иска да в търговски това, ако цената на акцията удари $ 7, неговата търговия ще останат отворени през нощта и търговеца се събужда до утре с един загуба по-голям, отколкото той може са подготвени за.
След като се търсят в две класации на валутните, ще осъзнаем, че има ,,пропуски" малко цена или изобщо, особено на по-дългосрочен план диаграми, като 3-часова, 4 часа или на дневна графика.
Възможности за търгуване съществуват, когато цените се колебаят. Ако си купувате акции за $ 2 и остава там, няма възможност да се реализира печалба. Величината на нивото на тази флуктуация и неговата честота, посочени като волатилността. Като търговец, е волатилността, които се възползват от. Голям обем сделки и висока ликвидност, комбинирани с по-малко инструменти за търговия генерира голяма в рамките на деня волатилност на валутния пазар, които могат да бъдат експлоатирани от ден-търговци. Високата волатилност на валутния пазар показва, че търговецът може потенциално да печелят 5 пъти повече пари от търговия с валута, отколкото търговията на най-ликвидните акции.
Променливост е мярка на максимална възвръщаемост, че търговецът може да генерира с перфектна предвидливост. Волатилност за най-ликвидните акции са между 60 до 100. Волатилност за търговия с валута, е 500. (Източник: Oanda.)
В това отношение, валути правят по-добро средство за търговия дни търговци, отколкото фондовите пазари.
Ниски транзакционни разходи.
Валута, сделки, които обикновено се прави без комисионна или такси по сделката. За Forex търговия, разпространението е само икономически, той или тя трябва да покрие при вземането на позиция. В допълнение, тъй като ефективността на валутния пазар, е малко или не ,,приплъзване" разходи.
,,Приплъзване" е цената, когато търговци навлязат на пазара на цена, по-лошо от нивото, което те искаха да влязат в. Например, търговецът иска да купи дял от $ 2,00, но от време, за стане екзекутирани, си получава за закупуване на акции по $ 2.50. Това петдесет цента разлика е, разходите си приплъзване. Слипидж разходите засяга голям обем търговци много. Когато те купуват големи количества стока, oversupplies пазара с поръчките за покупка. Това се отнася натиск за цената, за да отидат. По времето, когато те се купуват всички количества, които те искаха, средната цена, която има своите стоки ще бъде по-висока, отколкото цената, която са имали намерение да ги получите за. И обратно, когато те продават големи количества на една стока, те свръхпредлагане на пазара с поръчките за продажба. Това се отнася натиск за цената, за да слизат. По времето, когато те приключите с продажбата на всичките си стоки, средната им продажна цена е по-малко, отколкото това, което първоначално за цел да ги продаде за. Поради ниски транзакционни разходи, минимално приплъзване и силен в рамките на деня нестабилност, физическите лица могат да търгуват често при по-малки разходи. Като приблизителна, може само да очакваме да има разпространение на 0.03% от размера на вашата позиция. За да ви дам пример, можете да си купите и продадете 10,000 щатски долари и това ще се дължи само 3-точков спред, което се равнява на $ 3.
Не са много банки или хора, които биха ви заемам пари, така че можете да го използвате, за да търгуват акции. И ако има, то ще бъде много трудно за вас да ги убедя да инвестират във вас и във вашата идея, че определен дял ще да отиде нагоре или надолу. Затова, през повечето време, ако имате $ 10.000 сметка, вие може да си позволи да купи на стойност $ 10,000 на запасите. Във валутната търговия обаче, защото вие използвате. ,,Назаем пари", можете да търгувате $ 10,000 на валута и трябва само да някъде между петдесет За маржин заемни съотношение от 200:1 до двеста долара (За маржин заемни съотношение от 50 : 1) във вашата сметка за търговия. Това дава възможност за среден търговец с малка сметка за търговия, по-малко от $ 10,000, за да могат да се възползват в достатъчна степен от движенията на валутните курсове. Тази концепция се обяснява по-нататък в непълно работно време Валутна Trader.
Печалба от бик и мечи пазар.
Когато сте търгуване на акции, може да се възползва само, когато цената на един запас върви нагоре. Когато подозирате, че е на път да слизат или че това е просто ще се движи настрани, тогава единственото, което можете да направите, е да продават дяловете си и да стоят настрана. Един от разочарованието на търгуване на акции е, че едно лице не може да се печели, когато цените са захождането. В валутния пазар, тя е лесно, за да търгуват с валута надолу, така че можете да се възползвате, когато мислите, че това се случва да губи стойност. Това е лесно да се направи, защото търговия с валута, просто включва покупката на една валута и продажбата на друга, няма структурни пристрастия, че го прави трудно да се търгуват на ,,надолу". Това е така, защо на валутния пазар е от време на време, посочено като вечно бичи пазар.
Това е откъс, модифициран от книгата: Валутна Trader на непълно работно време.

admin

Forex търговия.
В помощ на българите у нас и по света - Препоръки и идеи за валутна търговия на форекс с помощта на тактики и стратегиии от техническия и фундаменталния анализ на международния валутен пазар.
Участници във валутния пазар.
FOREX е съвкупност от всички сделки за покупко-продажба на валута в света,
На практика всяка сделка при обмяна на валута, отчетена през банковата система е част от този пазар. Но от гледна точка на въздействие върху този пазар болшинството от участниците като местни, неголеми търговски банки и институции са по-скоро приематели (Market users) на цената на валутните курсове.
Пазарът FOREX е отворен 24 часа в денонощието.
Когато вземе решение за сключване на сделка, той извиква търговския терминал чрез електронната платформа и подава своята заявка за покупка или продажба. След внасянето на сделката, тя се изпраща от брокера на клиринговата къща, където става фактическата размяна на средствата. Клиринговата къща е безпристрастен участник, който прехвърля средствата от купувачи към продавачи. След като се изпълни сделката, тя се отразява на терминала на участника и той започва да следи текущия резултат.
Целият процес от заявката до отразяването на сделката отнема няколко секунди (3-5 сек.). Така за обикновения участник всичко е максимално улеснено и за него остава единствено да търгува успешно и да следи наличността по своята сметка. Както и на другите пазари, взаимодействието между купувачите и продавачите (търсенето и предлагането) определя пазарната цена на валутата - курс, който представлява съотношение в цените на две валути една спрямо друга.

admin

Forex търговия.
В помощ на българите у нас и по света - Препоръки и идеи за валутна търговия на форекс с помощта на тактики и стратегиии от техническия и фундаменталния анализ на международния валутен пазар.
Международен валутен пазар (Форекс)
Какво е днес форекс?
Международният валутен пазар (FOReign EXchange) е най-големият финансов пазар в света. Той възниква като междубанков пазар през 1971г, когато се премахват фиксираните и се въвеждат плаващи валутни курсове. От тогава разрастването на валутния пазар е забележително, като дневният оборот се увеличава от 5 милиарда долара през 1977г до 1.3 трилиона долара през последните години. За сравнение годишният обем на пазара на акции, който е около 21 трилиона долара, е равен на оборота на валутния пазар за 16 дни.
Международният валутен пазар може да бъде сравнен с борса,
От 1971 г до скоро основните играчи на международния валутен пазар са били банки, мултинационални компании и големи брокерски къщи. Днес главните участници са централните банки, търговските банки, брокерски къщи, мултинационални компании и индивидуални инвеститори. Влиянието на последната група е нараснало значително през последните 10години. Благодарение на бързото развитие на информационните и комуникационни технологии достъпът до международния валутен пазар става по-лесен за всеки.
За разлика от традиционните пазари на стоки и акции, където купувачи и продавачи се събират на организирани борси, транзакциите на валутния пазар не са централизирани. Това е извънборсов пазар, където сделките се извършват по телефон, компютърни терминали(Reuters, Bloomberg) и в последно време чрез Интернет.