forex.pm forex forum binary options trade - News Forex - Brokers review - УНСС: Нова магистърска специалност „Теория и практика на валутната търговия – Forex"
  • Welcome to forex.pm forex forum binary options trade. Please login or sign up.
 

УНСС: Нова магистърска специалност „Теория и практика на валутната търговия – Forex"

Started by PocketOption, Oct 22, 2022, 12:32 pm

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

PocketOption

УНСС: Нова магистърска специалност ,,Теория и практика на валутната търговия - Forex"

Нова магистърска специалност ,,Теория и практика на валутната търговия - Forex"
,,Теория и практика на валутната търговия - Forex" е сред най-атрактивните и най-новите магистърски специалности в УНСС. Обучението е с висока степен на практическа ориентация и цели развиване на компетентности за управление на инвестиции на международните валутни пазари. Специалността се изгражда върху престижното обучение от преподаватели с богат практически опит в тази област. Учебният план е съобразен с изискванията на водещи финансови организации и се актуализира непрекъснато в съответствие с тенденциите в българската и световната теория и практика.
Целта на обучението по ,,Теория и практика на валутната търговия - Forex" е за нуждите на глобалния пазар на труда да бъдат подготвени конкурентоспособни специалисти по валутна търговия с образователна степен ,,магистър".
Завършилите придобиват следните знания и умения:
- знания за теоретичните основи на валутния курс и валутните пазари;
- методологична подготовка,  стратегия за бинарни опции умения и нагласи за използване на научни методи в управлението на валутни инвестиции;
- умения за изработване на ефективни решения в условията на риск и неопределеност и контрол върху изпълнението им;
- знания и умения за съвременните технологии на управление и използването на нови информационно-технически средства за подпомагане дейността на валутната търговия;
- специфични знания и умения при определяне на стратегиите за валутна търговия и реализирането им;
- специфични знания и умения за управление на валутни рискове чрез операции на международните валутни пазари,  валутна търговия в областта на техническия анализ и статистическите методи за анализ,  брокер на бинарни опции при работата с валутни деривативни инструменти.
Завършилите могат да работят като:
- валутни дилъри в банкови и небанкови финансови институции;
- инвестиционни посредници,  стратегия за бинарни опции опериращи на валутни пазари;
- финансови съветници в стопанските организации (фирми);
- специалисти и експерти по валутни операции в бизнес организациите и в публичния сектор;
- консултанти и експерти по валутна търговия и управление на валутния риск.

Source: УНСС: Нова магистърска специалност ,,Теория и практика на валутната търговия - Forex"

http://binaryoptionsreview.tech