forex.pm forex forum binary options trade - New Board - Валутни двойки: Значение и дефиниция |
  • Welcome to forex.pm forex forum binary options trade. Please login or sign up.
 

Валутни двойки: Значение и дефиниция |

Started by PocketOption, Sep 06, 2022, 06:33 am

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

PocketOption

Валутни двойки: Значение и дефиниция |

Валутна двойка.
За валути, търгувани на валутната борса или валутния пазар, валутната двойка представя стойността на Валутата спрямо друга Валута. Например американският долар спрямо британската лира се записва като: USD/GBP.
Къде сте чували за валутни двойки?
Вие ще сте чували за валутни двойки, ако някога сте купували или продавали Валута на валутния Пазар. Репортажите за финансовите пазари по телевизията често споменават движенията на основните валути през деня.
Какво е необходимо да знаете за валутните двойки.
Причината валутите да се представят в двойки като тази на валутния пастратегия за бинарни опциир е защото когато вие купувате валута, продавате друга.
Например, вашата валутна двойка изглежда така: USD/GBP.
Първата показана валута (напр. USD) се нарича основна валута. А втората показана валута (напр. GBP) е вашата обменна валута.
Основната валута (напр. USD) е валутата, която искате да продадете или купите. Обменната валута (напр. GBP) е сумата, която ще купите с една единица от основната валута.
Ако обменният курс USD/GBP е 0,8 това означава,  бинарни опции че ще получите 0,80 £ за всеки долар, който обменяте. Кореспондиращият обменен курс GBP/USD ще бъде 1,25,  бинарни опции което означава,  валутна търговия че ще получите 1,25 $ за всяка лира, която конвертирате. Обменният курс се колебае според това как лирата и доларът променят стойността си една към друга или по отношение на други валути.

Source: Валутни двойки: Значение и дефиниция |

http://binary-option-trade.lingpoultco.ga/qa/?qa=feed&qa_1=qa.rss